Category Archives: Uncategorized

Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst

Realtid.se. När köparna av affärsjuridik uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av rankas Mannheimer Swartling och Vinge högst följt av Setterwalls och Lindahl. “Advokatbyråerna måste bli bättre på att kommunicera och anpassa sig till olika målgrupper” säger Ylva Gnosse, senior consultant på Regi, till Realtid.

När köparna av affärsjuridik får välja tre advokatbyråer på den svenska marknaden som de har mest positivt intryck av, rankas Mannheimer Swartling (43 procent) och Vinge (34 procent) en bra bit framför övriga advokatbyråer. Setterwalls (19 procent) och Lindahl (18 procent) krigar om tredjeplatsen. Övriga stora advokatbyråer får resultat som ligger under 10 procent avseende den totala rankingen.

Det visar Regis senaste branschstudie Image Watch där bland annat kännedom och positivt intryck mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

När det gäller miljonklienternas positiva intryck ser bilden något annorlunda ut. I denna grupp rankas Lindahl som nummer 3 (20 procent), tätt följd av Setterwalls (18 procent) och Cederquist (17 procent). Gapet mellan Mannheimer Swartling (48 procent) och övriga advokatbyråer är stort.

Mannheimer Swartling definitivt starkast inom M&A

När det gäller de enskilda verksamhetsområdena intar Mannheimer Swartling en särställning där hälften av marknaden (49 procent) har ett positivt intryck av advokatbyrån för området företagsöverlåtelser/förvärv. Vinge rankas som nummer 2 med 35 procent. Därefter följer Lindahl (10 procent) och delad fjärde plats för Gernandt & Danielsson och Setterwalls (9 procent).

Skillnaden är inte alls lika stor när det gäller Capital Markets eller Bank och Finans. Här ligger Vinge tätt bakom Mannheimer Swartling,med Cederquist rankad som god trea, väl före övriga byråer.

Lindahl, Delphi och Setterwalls har en bra position inom Marknad/IP/Medierätt. Av de områden som efterfrågats i studien Image Watch har Mannheimer Swartling och Vinge den svagaste ledningen (runt 20 procent) inom just detta område. Intressant är de byråer som kommer sedan och här rankas Lindahl som god 3:a (14 procent). Sedan följer Delphi och Setterwalls (11 procent), därefter MAQS, Cederquist (7 procent) och Bird & Bird (6 procent).

Internationella advokatbyråer rankas högre när det gäller köp av internationell juridik. Men även här intar Mannheimer Swartling (39 procent) och Vinge (24 procent) en ledande ställning. Sedan följer Baker McKenzie (12 procent), White & Case (10 procent) och DLA Piper (7 procent).

Ylva Gnosse, Senior Consultant på Regi kommenterar:

Hur kommer det sig att Mannheimer toppar varje lista?

– Mannheimer Swartling toppar listorna mycket i kraft av sin storlek. Dessutom är de bra på att vårda och utveckla sitt varumärke och rykte.

För att nå framgång behöver man bland annat arbeta med kommunikation och förmågan att se kundernas behov, menar Ylva Gnosse.

–  Av tradition har advokatbyråbranschen varit mycket återhållsam med att marknadsföra sig. Vi ser nu att fler advokatbyråer ser marknadskommunikation som en möjlighet. I takt med att fler aktörer kommunicerar tror vi på en “dominoeffekt”, där även denna advokatbranschen så småningom lägger marknadsbudgetar i nivå med liknande branscher, såsom managementkonsultbyråer och redovisningsbyråer. Många advokatbyråer har redan professionella marknadschefer på plats.

Hur ska advokatbyråer gå till väga för att öka kännedomen om vilka tjänster de erbjuder?

– De flesta advokatbyråer är bra på att synas på universitet och högskolor, vilket bidrar till att många juridikutbildade känner till dem. Det medför att bolagsjurister kan marknaden på ett helt annat sätt än till exempel vd:ar som köper affärsjuridik. För att skapa kännedom i denna och liknande målgrupper, handlar det om kommunikation såklart. Men det viktigaste är inte att kommunicera brett utifrån de tjänster som erbjuds idag. Då blir det trångt inom populära områden som M&A eller IT-startups. Advokatbyråerna behöver se vilka målgrupper de ska vara bäst för och sedan ta reda på deras behov av affärsjuridik och rådgivning. Därefter kan effektiv kommunikation öka kännedomen i “rätt” målgrupper.

Hur ser du på advokatbranschens framtid?

– Advokatbranschens framtid ser ljus ut! Advokatbyråerna är fantastiska på kundrelationer och tillhör marknadens bäst betalda konsulter av en stor anledning – de är oerhört kompetenta yrkesmänniskor. Branschens utmaningar handlar bland annat om digitaliseringen och vad det innebär för branschen, marknadskommunikation, att ta sitt varumärke och koncept in i framtiden, ökad jämställdhet och jämlikhet och utveckling av rollen till att bli en bredare affärsrådgivare.

Ylva Gnosse berättar att advokater upplevs som affärsrådgivare av sina kunder, medan de själva har en tendens att uppleva sig som juridiska experter. Båda delarna efterfrågas.

– Framtidens advokat inom affärsjuridik kommer att behöva agera mer som affärskonsult i ett bredare perspektiv, med juridiken som utgångspunkt. Det kommer att fortsatt vara mycket intressant att få vara del i denna spännande bransch framöver genom våra studier.

Text: Miriam Istner-Byman
08 420 030 68
miriam. istner-byman@realtidmedia.se

Hans byrå är populärast

Dagens industri. Mannheimer Swartling har bäst rykte bland svenska företag. Bäst renommé bland advokatbyråer man inte är kund hos har Mannheimer Swartling. Tvåa på listan, som baseras på svar från 400 VD:ar, bolags- och chefsjurister och andra som köper affärsjuridik är Vinge följt av Setterwalls. Läs hela artikeln i pappersupplagan av Dagens industri eller här (länk).

Text: Karin Olander

Advokatbranschens nya verklighet

Realtid.se. Advokatbyråer som fortsättningsvis vill ligga i framkant och behålla goda relationer till sina klienter behöver utveckla olika betalningsmodeller tillsammans med sina kunder. Det slår Regis årliga bransch- och kvalitetsstudie fast.

Regis årliga bransch- och kvalitetsstudie “Årets Advokatbyrå” omfattar över 1.000 bedömningar av totalt 20 advokatbyråer.

Studien visar att “Nöjd Klient Index” ligger fortsatt på en hög nivå, trots viss nedgång 2015. Sedan studien startade 2008 har proaktivitet, prisvärdhet och kunskap om kundens marknad varit de lägst betygsatta kriterierna som också varit viktigast att förbättra. Högst betygsatt är tillgänglighet och engagemang.

Krav på prismedvetenhet och kostnadseffektiva lösningar är något kunderna betonar starkt. Särskilt chefsjurister rankar prisvärdheten som ett mycket viktigt område för sina byråer att förbättra – och i dubbelt så hög utsträckning som vd:ar.

De advokatbyråer som fortsättningsvis vill ligga i framkant och behålla goda relationer till sina klienter behöver utveckla olika betalningsmodeller tillsammans med sina kunder.

Vidare noteras en skillnad i upplevd affärsnytta mellan de som köpt  tjänster inom enkel juridik jämfört med de som köpt tjänster inom komplex juridik. Ju mer komplexa köp av affärsjuridik – desto större upplevd affärsnytta.

– Advokatbyråerna står inför viktiga vägval när det gäller upplägg av långsiktigt hållbara betalningsmodeller. Digitalisering av enklare juridik och utbildning, års- och ärendestyrda avtal kommer att påverka upplevelsen av prisvärdhet positivt. Upplevelsen av prisvärdhet är ju som högst vid inköp av mer komplex juridik, säger  Ylva Gnosse, delansvarig för advokatprojektet, till Realtid.se.

Att bli en viktigare partner för kunden med större närhet i samarbetet är också en önskad utveckling som lyfts fram. Upplevs advokatbyrån som en partner är bytesbenägenheten lägre, inköpen större och benägenheten att rekommendera byrån till andra är mer sannolik.

Digitalisering och innovationskraft får låga betyg

Kunderna är inte helt tillfreds med advokatbyråns nivå av digitalisering och grad av innovationskraft.

Eftersom krav på digitalisering av affärsjuridiska tjänster och arbetssätt tillhör topplistan över branschens framtid anges det i studien att byråerna behöver prioritera dessa frågor i sin affärsutveckling. Det handlar om att arbeta med externa och interna verktyg, men framförallt den egna kulturen och var och ens förmåga att agera digitalt, innovationskraftigt och proaktivt i varje kontakt med kunden.

Ett relativt vanligt svar på frågan om branschens utveckling är att man inte tror att den kommer att utvecklas så mycket, det vill säga att det finns en låg förändringsbenägenhet.

Ökad specialisering och fler nischbyråer

Kunderna tror på en ökad specialisering och fler nischbyråer, men också på en polarisering av branschen genom att det blir fler sammanslagningar. Att skapa en stark position gentemot de större byråerna kan vara en utmaning för de medelstora advokatbyråerna. Risken att hamna i en otydlig position är stor om en byrå inte är tillräckligt bred eller tydligt nischad.

Advokatbyråvalet: En relationsstyrd bransch

Studien visar även att de vanligaste inledande orsakerna till att parterna i ett samarbete kommer i kontakt med varandra är att kunden känner en person som arbetar på byrån eller har fått rekommendation av andra. Denna relationsstyrda påverkan på branschen fortsätter att vara stark över tid och visar inga tecken på att avta.

– Marknaden för inköp av affärsjuridiska tjänster är i hög grad “relationär”. Vägen till partnerskap är inte självklar. Ett proaktivt förhållningssätt samt förmågan att skapa goda relationer utanför ärendena avgör vilka advokatbyråer som kommer att lyckas i framtiden, säger Ylva Gnosse.

När det gäller marknadsaktiviteter är det endast 2 procent som uppger att de blivit direkt kontaktade av advokatbyrån och 3 procent anger att de inlett ett samarbete efter att ha deltagit på ett seminarium eller föreläsning hos byrån. Uppsökande aktiviteter från advokatbyråer förekommer därmed i fortsatt låg utsträckning.

– Marknadskommunikation är ett intressant område som säkerligen kommer att utvecklas framöver. Då området av olika skäl traditionellt inte prioriterats är fältet relativt öppet för de advokatbyråer som aktivt kommunicerar sitt erbjudande, avslutar Ylva Gnosse.

Årets Advokatbyrå vinnare uppmärksammas i flera media

I år fick vinnarna i Årets Advokatbyrå 2016 ovanligt mycket publicitet.

Först ut var Realtid.se som publicerade flera artiklar. Både Delphi och Morris Law intervjuades i artikeln om de nominerade byråerna. Efter prisutdelningen den 24/1 publicerades vinnarna i Årets Advokatbyrå, samt en längre intervju med vinnaren av det stora klientpriset, Mannheimer Swartling. I helgbilagan fanns en artikel med en av talarna, Zarina Virsholm på temat “Unga jurister i klinch med gamla värderingar”.

Sveriges Marknadsförbund fanns på plats på eventet och publicerade sedan en artikel om MarLaw, vinnaren av Årets Advokatbyrå kategorin 25-99 mkr. MarLaw är specialiserade inom marknadsrätt, och särskilt intressant för kommunikationsbranschen.

Infotorg Juridik besökte också eventet och skriver om vinnarna på sin nyhetssida (länk).

Årets Advokatbyrå uppmärksammades även lokalt i Corren och Nt.se då vinnaren i klassen Advokatbyråer 200+mkr Delphi har kontor i både Norrköping och Linköping.

I den tryckta tidningen av Dagens industris upplaga måndagen den 30/1 har både MarLaw och Delphi helsidesannonser med anledning av vinsterna i Årets Advokatbyrå.

Veckans Affärer bistod med annonsering under hela eventperioden, just nu ser vi toppbanner med vinnarna samt tack till våra partners på va.se.

Pressmeddelandet finns här (länk).

DELPHI ÄR ÅRETS ADVOKATBYRÅ – Stora Klientpriset går till Mannheimer Swartling

Pressmeddelande. Delphi och Mannheimer Swartling är vinnare i Årets Advokatbyrå i Regis årliga branschstudie där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Det är andra året i rad som Delphi vinner priset som Årets Advokatbyrå.

-Det stämmer. När köparna av affärsjuridik får bestämma vilken advokatbyrå som är bäst vinner Delphi klassen ”Stora Advokatbyråer 200+ mkr” för andra året i rad, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Det är för nionde året i rad som Regi Research & Strategi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar över 1000 bedömningar och 20 advokatbyråer ingår i studien.

-Advokatbyråerna får genomgående höga betyg av sina kunder, men det finns stora skillnader mellan byråerna när vi granskar rapporternas innehåll och de 13 kriterierna i Nöjd Klient Index som ligger till grund för rankingen, säger Ylva Gnosse.

De nöjdaste miljonklienterna finns på Mannheimer Swartling som därmed vinner den prestigefulla utmärkelsen ”Stora Klientpriset”. Förra året vann Delphi även denna utmärkelse, där kunder som handlar affärsjuridik för över en miljon årligen, ger sin syn på samarbetet. Men i år toppas listan av Mannheimer Swartling.

– Miljonklienterna är oftast jurister själva, och kan vara hårdare i sina bedömningar än andra köpare av affärsjuridik. De ställer högre krav och köper oftare mer komplexa tjänster av advokatbyråerna, berättar Ylva Gnosse. Att Mannheimer Swartling vinner Stora Klientpriset är resultatet av bra betyg från deras stora kunder.

Bland de mellanstora advokatbyråerna i klassen 100-199 mkr vinner den globala advokatbyrån Linklaters för första gången.

I kategorin mindre advokatbyråer kammar MarLaw hem första priset igen. MarLaw har varit topplacerad de senaste tre åren och vann denna kategori både 2013 och 2015.

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare:

STORA KLIENTPRISET
(klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
1. Mannheimer Swartling
2. MAQS Advokatbyrå
3. Lindahl

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR
1. Delphi
2. MAQS Advokatbyrå
3. Mannheimer Swartling

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR
1. Linklaters
2. Fylgia
3. Baker McKenzie

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR
1. MarLaw
2. Morris Law
3. Lindskog Malmström

Om REGI och Årets Advokatbyrå
Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium, i år på Berghs School of Communication. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

Samarbetspartners i projektet Årets Advokatbyrå 2016 är Veckans Affärer, Realtid Media, Karnov Group, Sharp Recruitment, Berghs School of Communication och Bolagsjuristernas förening.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse, Regi
0707802603 ylva.gnosse@regi.se