Category Archives: Uncategorized

Advokatbyråerna med nöjdast kunder över tio år – de nominerade

REGI UTSER VINNARE AV JUBILEUMSPRISET DÅ BRANSCHSTUDIEN ÅRETS ADVOKATBYRÅ FYLLER TIO ÅR.

Pressmeddelande. Det är för tionde året i rad som Regi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

– Vi firar tio års jubileum i år, och har med anledning av jubileet tagit fram trender för utvecklingen över tid. Nöjd Klient Index har utvecklats positivt, ända tills vi 2017 lade till de lågt betygsatta kriterierna innovativ förmåga och nivå på digitalisering. De områdena är helt klart inte advokatbyråernas styrka, säger Ylva Gnosse, affärsområdesansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi.

Branschen har sedan studiens start blivit mycket bättre på visad förståelse och intresse för kundens marknad och verksamhet. Kriteriet kunskap om kundens marknad liksom proaktivitet visar de största ökningarna sedan studiens start för tio år sedan.

Det är för tionde året i rad som Regi Research & Strategi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar över 1250 bedömningar och 21 advokatbyråer ingår i studien.

– Vi har också granskat betygen för tio advokatbyråer som funnits med på referenslistan i nio år av tio möjliga. Här ser vi att de nominerade advokatbyråerna har genomgående höga snittbetyg i Nöjd Klient Index, säger Ylva Gnosse.

 

JUBILEUMSPRISET ÅRETS ADVOKATBYRÅ 10 ÅR – DE NOMINERADE:

(Högst medelvärde för Nöjd Klient Index sedan starten 2008. Tio advokatbyråer kvalificerade sig till Jubileumspriset varav fem nomineras. Dessa byråer har deltagit nio år av tio.)

Baker & McKenzie

Delphi

Lindahl

Mannheimer Swartling

Setterwalls

 

För mer information, vänligen kontakta:

ylva.gnosse@regi.se, 0707 802 603

sara.kallin@regi.se, 0709 225 230

OM REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1250 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium på Berns i Stockholm den 30 november 2017. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Sharp Recruitment och Karnov Group. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

 

Här är listan med de nominerade i Årets Advokatbyrå 2017

CEDERQUIST, DELPHI, LINDAHL, MAQS OCH SETTERWALLS NOMINERADE TILL ÅRETS STORA ADVOKATBYRÅ 2017

– ÅRETS VINNARE KORAS DEN 30 NOVEMBER PÅ BERNS I STOCKHOLM

Pressmeddelande. Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. I år arrangerar REGI Årets Advokatbyrå för 10nde året i rad och bland årets nominerade byråer finns även förra årets vinnare Delphi.

-Vi har genomfört 1250 intervjuer med köpare av affärsjuridik. Årets studie visar att kundnöjdheten är fortsatt hög, men att de nya kriterierna nivå av digitalisering och innovationsförmåga har förhållandevis låga betyg i paritet med prisvärdhet och byråpresentation. Däremot ser vi att kunderna efterfrågar en högre grad av digitalisering och att frågor inom Compliance har fått stort utrymme på köparnas agenda, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi.

Studien Årets Advokatbyrå har i år genomförts för 10nde året i rad. Totalt deltar 21 advokatbyråer i Sverige, alla verksamma inom affärsjuridik. Förutom fyra olika kategorier, baserade på advokatbyråernas storlek, ska Regi även dela ut specialpris i samband med tioårsjubileet (länk till eventet).

Det har skett mycket på tio år, inte minst när det gäller branschens utveckling. Nya mer specialiserade advokatbyråer vinner mark liksom andra leverantörer av affärsjuridik. Undersökningen visar dock att advokatbyråerna är en fortsatt stark och viktig huvudleverantör på marknaden. Hur och varför advokatbyråerna lyckas så väl i sina kundrelationer kommer specialpriset att handla om, säger Ylva Gnosse.

Nominerade advokatbyråer Årets Advokatbyrå 2017:

Advokatbyråer, kategori 25-99 mkr:

Lindskog Malmström
MarLaw
Moll Wendén

Advokatbyråer, kategori 100-199 mkr:

Foyen
Fylgia
Magnusson

Advokatbyråer, kategori 200+ mkr:

Cederquist
Delphi
Lindahl
MAQS Advokatbyrå
Setterwalls

Advokatbyråer – Stora Klientpriset:

Delphi
Lindahl
Linklaters
Mannheimer Swartling
Setterwalls

För mer information, kontakta gärna:

Ylva Gnosse, +46707802603, ylva.gnosse@regi.se
Sara Kallin, +46709225230, sara.kallin@regi.se

Ökat behov av COMPLIANCE – GDPR i TOPP

– Det visar STUDIEN ”Årets Advokatbyrå 2017” som offentliggörs den 30/11 då även årets vinnare koras.

Pressmeddelande. Under hösten har Sveriges största studie inom affärsjuridik ”Årets Advokatbyrå 2017” tagit tempen på viktiga frågor som mäter klientrelationen. Över 1250 kunder till Sveriges advokatbyråer ger sin syn på samarbetet men även på mer allmänna frågor om utmaningar inför framtiden, inom bl a regelefterlevnad (Compliance).

— Årets studie är särskilt intressant då den innehåller flera fördjupande frågor kring klienternas syn på behovet av Compliance, regelefterlevnad. Resultaten visar att behoven ökar i och med att området växer, inte minst genom EU-förordningen om GDPR, som kommer att ersätta den gamla personuppgiftlagen (PUL)”, säger Ylva Gnosse, affärsområdesansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi.

 Studien visar att 35% (diagram på sista sidan) av de tillfrågade tror på en ökning inom området ”Compliance”. Endast 6% uppger att området minskar. Sammantaget uppger sju av tio att området antingen ökar eller förblir oförändrat. I analysen ser vi att ”oförändrat” kan också betyda att regelefterlevnad upplevs som ett stort område som tar mycket resurser i anspråk.

— I våra rekryteringsuppdrag märker vi att behovet av specialistkompetens ökar kraftigt i och med att finans- och försäkringsbranschen blir allt hårdare reglerad. En annan tydlig trend är att Compliance också växer stadigt även utanför finansbranschen, t ex inom Corporate, anti-korruption och insider-frågor, säger Peter Ekström, VD på Sharp Recruitment, och partner till Årets Advokatbyrå.

Årets upplaga av Årets Advokatbyrå 2017 inkluderar 21 advokatbyråer i Sverige, alla verksamma inom affärsjuridik. Branschstudien tar tempen på kundrelationerna genom Nöjd Klient Index som omfattar 14 kriterier från engagemang och affärsnytta till nya kriterier som rör digitalisering och förmåga till förnyelse.

Resultatet från årets studie och vinnande advokatbyråer, med nöjdast kunder offentliggörs den 30 november, på ett event på Berns i Stockholm. Då utses vinnarna i kategorierna stora, mellanstora och små advokatbyråer samt den byrå som har nöjdast miljonklienter.

Samtidigt kommer Regi att dela ut ett specialpris i samband med att studien firar 10-års jubileum. Eventet föregås av ett kunskapsseminarium med temat ”Framtidens marknad för affärsjuridik och Compliance”.

För mer information, kontakta gärna:

Ylva Gnosse, +46707802603, ylva.gnosse@regi.se

Peter Ekström, +46708135185, peter.ekstrom@sharprecruitment.se

OM REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1200 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Årets Advokatbyrå genomförs i år för 10nde året och vinnarna koras på Berns i Stockholm den 30 november 2017. Samarbetspartners är Sharp Recruitment, Karnov Group och Chalmers. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

TOPPLISTA: Vilka juridiska utmaningar ser du inom området Compliance (regelefterlevnad)?

 1. GDPR, Data protection, personskydd
 2. Ökat antal regler och Compliance generellt
 3. Etiska frågor, anti-korruption, insider-frågor, MAR etc
 4. Ökade risker och krav i och med att regelverken kompliceras
 5. EU-direktiv och förordningar ökar och skapar mer Compliance

 

Övriga ofta nämnda kommentarer:

 • Många nämner risker för att bolagen förlorar tid och pengar samt ett ökat behov av personal och kompetens. En del ser en utmaning i att ”hålla Compliance till ett minimum”.
 • Redovisning och finansiell rapportering är ett område där Compliance troligtvis kommer att öka, ofta nämnt tillsammans med insider frågor och MAR.
 • I kölvattnet av ökad Compliance tror flera att behoven och därmed inköpen av affärsjuridik ökar inom digitalisering, ny teknologi och IT-rätt. Det är områden som idag inte står för de största inköpen från advokatbyråerna.
 • Ett antal kommentarer nämns kring svårigheten i att tolka Compliance utan prejudikat.
 • Flera anger utmaningar i att hitta rätt juridisk rådgivare som kan Compliance inom kundens specifika bransch och affärsområde
 • Rädslan för sanktioner är inte obetydlig.

 

ÅRETS ADVOKATBYRÅ UTSES 30 NOVEMBER

Pressmeddelande. Torsdagen den 30 november är det dags att offentliggöra och kora Årets Advokatbyrå. Då kommer vinnande advokatbyråer inom 5 olika kategorier att utses. Det sker på kunskapsseminarium på Berns i Stockholm, med Sharp Recruitment som ny samarbetspartner för eventets upplägg och innehåll.

Den 10nde upplagan av Årets Advokatbyrå inkluderar 21 advokatbyråer i Sverige, alla verksamma inom affärsjuridik. Dessa bolag har utvärderats av över 1250 köpare av affärsjuridik, främst bolags- och chefjurister samt VD:ar.

Branschstudien tar tempen på kundrelationerna genom Nöjd Klient Index som omfattar 14 kriterier från engagemang och affärsnytta till nya kriterier som rör digitalisering och förmåga till förnyelse.

I klientstudien Årets Advokatbyrå 2017 har vi fortsatt fokus på frågor som rör framtiden. Advokatbyråernas kunder visar vägen för prioriteringarna när det gäller kommande behov inom affärsjuridik, inte bara digitalisering utan vad som faktiskt är viktigast att vara bra på. Marknaden förändras och vi ser att klienterna är intresserade av nya aktörer som inte är advokatbyråer, inte minst för att pressa priserna. Samtidigt finns många som är fortsatt mycket nöjda med sina advokatbyråer, säger Ylva Gnosse, affärsområdesansvarig på Regi.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå 2017 utses torsdagen den 30 november på ett kunskaps-seminarium på Berns i Stockholm, med Sharp Recruitment som är ny partner till Regi avseende innehåll och upplägg för kunskapsseminariet. Länk till program.

På eventet den 30 november utses vinnarna i kategorierna stora, mellanstora och små advokatbyråer samt den byrå som har nöjdast miljonklienter. Samtidigt kommer Regi att dela ut ett specialpris i samband med att studien firar 10-års jubileum. Eventet föregås av ett kunskapsseminarium med temat ”Framtidens marknad för affärsjuridik och compliance”.

För mer information, kontakta:

Ylva Gnosse      ylva.gnosse@regi.se             +46707802603

OM REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1200 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Årets Advokatbyrå genomförs i år för 10nde året och vinnarna koras på Berns i Stockholm den 30 november 2017. Samarbetspartners är Sharp Recruitment, Karnov Group och Chalmers. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

Referenslistan 2017 är fastställd

Branschstudien Årets Advokatbyrå 2017 är nu avslutad och 1250 inköpare av affärsjuridik har varit med och sagt sitt om branschen!

Det här innebär även att årets referenslista är fastställd. Referenslistan visar vilka byråer som har möjlighet att utses till Årets Advokatbyrå 2017. Följande byråer har kvalificerat sig i årets upplaga av studien:


Referenslista 2017

Cederquist
Delphi
DLA Piper
Foyen
Fylgia
Hannes Snellman
Lindahl
Lindskog Malmström
Linklaters
Magnusson
Mannheimer Swartling
MAQS Advokatbyrå
MarLaw
Moll Wendén
Morris Law
Nova
Roschier
Setterwalls
Vinge
Wesslau Söderqvist
Wistrand

 

För att ingå i referensgruppen krävs minst 15 klientutvärderingar.