Ökad specialisering och ny teknik förändrar branschen. “Det har varit ovanligt många splittringar under året. Orsakerna kan vara att delägare har olika agendor och mål. En del vill styra med mer kortsiktiga ekonomiska intressen och en annan grupp vill se långsiktighet och investera större summor i verksamheten, som i digitala verktyg och i varumärket generellt”, säger Ylva Gnosse, analys och konsultföretaget Regi. Artikeln finns på sidan 46 i dagens pappersupplaga, den 13 november 2018.