Pressmeddelande. Ett samarbete har inletts mellan analysföretaget Regi Research & Strategi och Chalmersforskaren Charlotta Kronblad. Samarbetet avser forskning på digitaliseringen av advokatbyråbranschen, främst affärsjuridik.

Samarbetet innebär att Charlotta Kronblad kommer att kunna analysera digitaliseringens framväxt och betydelse för kundrelationerna i branschen för affärsjuridik. Regi har frågat köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna sedan 2008. Det innebär omfattande data som sammantaget kan beskriva utvecklingen av branschen ur olika perspektiv.

– Forskningssamarbeten är ett viktigt tillskott till vår verksamhet. Redan idag samarbetar vi med Handelshögskolan i Stockholm inom Investor Relations. Vi ser nu fram emot att kunna bidra till den viktiga forskningen inom advokatbyråbranschen som Charlotta Kronblad bedriver. Det ska bli spännande att ta del av resultaten, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyrå studien på Regi Research & Strategi.

– För mig innebär detta en möjlighet att få tillgång till en stor mängd relevant data om kundernas upplevelser och behov av digitaliserade juristtjänster. Tidigare har min forskning främst utgått från byråernas perspektiv så detta blir ett fantastiskt tillskott, berättar Charlotta Kronblad, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola.

– När köparna av affärsjuridik tillfrågas om hur samarbetet med advokatbyråerna kommer att förändras på 2 – 3 års sikt kommer advokatbyråernas nivå av digitalisering högt på agendan. Det är främst enklare tjänster av juridik som kommer att digitaliseras först, det händer redan idag, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyrå studien på Regi Research & Strategi.

Om REGI och Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse

0707802603 ylva.gnosse@regi.se