Tag Archives: Affärsjuridik

Moll Wendén en av Sveriges modernaste advokatbyråer

Konsultguiden. Moll Wendén har utsetts till en av landets fem modernaste advokatbyråer. Men vad är som gör att man förknippas med att vara modern eller omodern?

Analysföretaget Regi Research & Strategi har i den årliga branschstudien ”Årets Advokatbyrå” frågat över 1 000 köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna.

Att upplevas som modern har visat sig vara allt viktigare, men också allt svårare för advokatbyråerna.

Ylva Gnosse är ansvarig för studien. Hon säger att värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt höga värden i kundnöjdhet.

– Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien.

En högre grad av digitalisering, innovationsförmåga samt ett proaktivt förhållningssätt är andra värden som förknippas med upplevelsen av en modern advokatbyrå.

Stefan Wendén är advokat och managing partner på Moll Wendén, som ligger på trettiosjunde plats på Konsultguidens rankinglista.

Han säger att han är mycket glad och stolt över utnämningen.

– Att lyssna till våra klienters behov och att vara proaktiva i klientrelationen är något vi ständigt arbetar med och att få den här utnämningen är förstås ett kvitto på att vi ofta lyckas med det arbetet.

Nyligen berättade vi att även sjuan på Konsultguidens rankinglista, MAQS Advokatbyrå, upplevs som mest modern bland  landets stora advokatbyråer (klicka här).

Klicka även här för att läsa om hur digitalisering och nya tekniker inte ännu har påverkat konkurrensen i branschen.

Skribent: Jonas Bergholm.

MAQS mest digital bland de stora

KonsultguidenBranschstudien Årets Advokatbyrå visar även i år att sjuan på Konsultguidens rankinglista, MAQS Advokatbyrå, upplevs som mest modern bland de stora advokatbyråerna. 

Nyligen berättade vi att digitalisering och nya tekniker inte ännu har påverkat konkurrensen (klicka här). Men att upplevas som modern blir allt viktigare – och allt svårare.

Värdet modern är starkt kopplat till generellt höga värden i kundnöjdhet och värden som en högre grad av digitalisering, innovationsförmåga samt ett proaktivt förhållningssätt visar studien.

Katrin Troedsson, Managing Partner MAQS Göteborg, säger att man under flera år har rankats som mest modern av de stora byråerna.

– För oss är detta ett bra kvitto på att vårt sätt att levererar högkvalitativ affärsjuridik med stor affärsnytta gör att vi blir en bättre partner för våra kunder.

MAQS Advokatbyrå placerade sig även på andra plats totalt när Årets Advokatbyrå utsågs i januari, både i kategorin Stora byråer och kategorin Miljonklienter, det vill säga då de kunder som handlar för över 1 miljon per år utvärderar.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Byråerna måste moderniseras – tappar kunder

Realtid.se.

Bild: Regi

Byråerna måste moderniseras – tappar kunder

Det blir allt viktigare och allt svårare att upplevas som en modern advokatbyrå. “Svårast är det för de mellanstora byråerna”. Det säger Ylva Gnosse på Regi till Realtid.

Värdet “modern” är starkt kopplad till lägre bytesbenägenhet och generellt höga värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt. Idag överväger en tredjedel av kunderna att byta ut sin advokatbyrå, vilket är en skyhög siffra jämfört med  branschmedel som ligger på 14 procent.

Det visar analysföretaget Regi Research & Strategis branschstudie Årets Advokatbyrå där över 1.000 relationer utvärderats.

– Egentligen handlar det om vilken image konsultverksamheten vill ha. Allt färre kunder vill köpa tjänster av en affärskonsult, även om det rör sig om en advokatbyrå, som förknippas med värdet “traditionell”, säger Ylva Gnosse, ansvarig för studien på Regi Research & Strategi, till Realtid.se.

Vilken är din bild av advokatbyråerna i Sverige? Hur snabbt går utvecklingen mot att bli “modern”?

– De mellanstora advokatbyråerna behöver öka upplevelsen av att vara modern. 47 procent av deras kunder uppger att advokatbyrån är övervägande modern, vilket är en relativt låg siffra jämfört med 59 procent för de mindre advokatbyråerna och 52 procent för byråer som omsätter över 200 miljoner kronor.

Trenden är att kunderna ger advokatbyråerna allt lägre betyg jämfört med vad de gjorde tre år tillbaks.

–  Det är inte en positiv utveckling för branschen i sin helhet och det kan bero på att kundföretagen har haft en mycket snabbare utveckling avseende digitalisering, affärsutveckling samt kommunikation än vad advokatbyråerna har visat upp.

Kunderna bedömer inte bara byrån utifrån andra advokatbyråer utan jämför även med byråer i andra branscher.

– Kunderna, särskilt vd:ar, utgår oftast från den egna verksamheten samt andra partnerföretag när de värderar sina konsulters image. Hur modern är advokatbyrån i jämförelse med till exempel managementkonsulter? Revisionsbyråer?

Advokatbyråbranschen upplevs idag som traditionell och många kunder upplever att den förändras långsammare än andra branscher. Om en byrå har starkare värden för kriteriet modern upplevs det positivt och kan därför innebära en  stor konkurrensfördel, enligt Ylva Gnosse.

Hur blir en byrå modern?

– Det handlar om flera delar som sammantaget blir en helhet. Det viktigaste är kulturen, sättet att hantera ärendena, att ha ett proaktivt förhållningssätt i kombination med adekvat rådgivning, nivån av digitalisering, men även moderna lokaler, en bra och snygg hemsida samt synlighet i kommunikationen (PR, reklam och sociala medier). Ett tydligt ställningstagande och plats i debatten hjälper såklart till.

Sveriges mest moderna advokatbyråer (enligt Regi)

⦁ Morris Law
⦁ MAQS Advokatbyrå
⦁ Magnusson
⦁ MarLaw
⦁ Moll Wendén

“Att enbart erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning är idag inte tillräckligt. Det vi på Morris Law har gjort är att vi lyssnat till våra kunders behov av engagemang i deras verklighet och börjat utveckla en leveransmodell som de förhoppningsvis upplever som mer användningsbar – vår affärsidé består därför i huvudsak av tre hörnstenar, kundfokus, företagskultur och digitalisering. Det är kärnan i allt vi gör.” Martin Taranger, VD Morris Law

Årets Advokatbyrå: Morris Law modernaste byrån

Pressmeddelande. ATT UPPLEVAS SOM MODERN blir allt viktigare – och allt svårare. Det visar branschstudien Årets Advokatbyrå där över 1000 relationer utvärderats.

Morris Law var den advokatbyrå i studien som i högst grad upplevdes som modern av sina kunder. MAQS Advokatbyrå upplevs som mest modern bland de stora advokatbyråerna.

Analysföretaget Regi Research & Strategi har frågat köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna sedan 2008. Värden som modern vs traditionell mäts bland annat och att upplevas som modern är viktigt.

– Värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt höga värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyrå studien på Regi Research & Strategi.

Det finns fler värden som förknippas med upplevelsen av en modern advokatbyrå. En högre grad av digitalisering, innovationsförmåga samt ett proaktivt förhållningssätt till exempel.

– Skillnaderna i dessa värden talar sitt eget språk. När kunderna som upplever advokatbyrån som traditionell uppger vad som är viktigast att förbättra, sätter majoriteten just proaktivitet.

– Studiens resultat är väldigt roligt och särskilt eftersom skälet till att starta byrån var att modernisera upplevelsen av kvalificerad affärsjuridik. Gemensamt för alla som börjat på Morris är en vilja att utmana och förändra branschen och vi tror att en sådan utveckling gynnar både våra kunder och våra medarbetare, säger Martin Taranger, VD Morris Law.

 

Om REGI och Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse

0707802603 ylva.gnosse@regi.se 

Listan över Sveriges mest moderna advokatbyråer:

  1. Morris Law
  2. MAQS Advokatbyrå
  3. Magnusson
  4. MarLaw
  5. Moll Wendén

 Analys utifrån frågan ”Upplever du din advokatbyrå som övervägande modern eller traditionell?” samt om klienten överväger att byta ut sin advokatbyrå eller ej.

 

Analys utifrån frågan ”Upplever du din advokatbyrå som övervägande modern eller traditionell?” Utveckling 2014 i jämförelse med 2016 och per kategori (stora, mellanstora och mindre advokatbyråer).

 

Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst

Realtid.se. När köparna av affärsjuridik uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av rankas Mannheimer Swartling och Vinge högst följt av Setterwalls och Lindahl. “Advokatbyråerna måste bli bättre på att kommunicera och anpassa sig till olika målgrupper” säger Ylva Gnosse, senior consultant på Regi, till Realtid.

När köparna av affärsjuridik får välja tre advokatbyråer på den svenska marknaden som de har mest positivt intryck av, rankas Mannheimer Swartling (43 procent) och Vinge (34 procent) en bra bit framför övriga advokatbyråer. Setterwalls (19 procent) och Lindahl (18 procent) krigar om tredjeplatsen. Övriga stora advokatbyråer får resultat som ligger under 10 procent avseende den totala rankingen.

Det visar Regis senaste branschstudie Image Watch där bland annat kännedom och positivt intryck mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

När det gäller miljonklienternas positiva intryck ser bilden något annorlunda ut. I denna grupp rankas Lindahl som nummer 3 (20 procent), tätt följd av Setterwalls (18 procent) och Cederquist (17 procent). Gapet mellan Mannheimer Swartling (48 procent) och övriga advokatbyråer är stort.

Mannheimer Swartling definitivt starkast inom M&A

När det gäller de enskilda verksamhetsområdena intar Mannheimer Swartling en särställning där hälften av marknaden (49 procent) har ett positivt intryck av advokatbyrån för området företagsöverlåtelser/förvärv. Vinge rankas som nummer 2 med 35 procent. Därefter följer Lindahl (10 procent) och delad fjärde plats för Gernandt & Danielsson och Setterwalls (9 procent).

Skillnaden är inte alls lika stor när det gäller Capital Markets eller Bank och Finans. Här ligger Vinge tätt bakom Mannheimer Swartling,med Cederquist rankad som god trea, väl före övriga byråer.

Lindahl, Delphi och Setterwalls har en bra position inom Marknad/IP/Medierätt. Av de områden som efterfrågats i studien Image Watch har Mannheimer Swartling och Vinge den svagaste ledningen (runt 20 procent) inom just detta område. Intressant är de byråer som kommer sedan och här rankas Lindahl som god 3:a (14 procent). Sedan följer Delphi och Setterwalls (11 procent), därefter MAQS, Cederquist (7 procent) och Bird & Bird (6 procent).

Internationella advokatbyråer rankas högre när det gäller köp av internationell juridik. Men även här intar Mannheimer Swartling (39 procent) och Vinge (24 procent) en ledande ställning. Sedan följer Baker McKenzie (12 procent), White & Case (10 procent) och DLA Piper (7 procent).

Ylva Gnosse, Senior Consultant på Regi kommenterar:

Hur kommer det sig att Mannheimer toppar varje lista?

– Mannheimer Swartling toppar listorna mycket i kraft av sin storlek. Dessutom är de bra på att vårda och utveckla sitt varumärke och rykte.

För att nå framgång behöver man bland annat arbeta med kommunikation och förmågan att se kundernas behov, menar Ylva Gnosse.

–  Av tradition har advokatbyråbranschen varit mycket återhållsam med att marknadsföra sig. Vi ser nu att fler advokatbyråer ser marknadskommunikation som en möjlighet. I takt med att fler aktörer kommunicerar tror vi på en “dominoeffekt”, där även denna advokatbranschen så småningom lägger marknadsbudgetar i nivå med liknande branscher, såsom managementkonsultbyråer och redovisningsbyråer. Många advokatbyråer har redan professionella marknadschefer på plats.

Hur ska advokatbyråer gå till väga för att öka kännedomen om vilka tjänster de erbjuder?

– De flesta advokatbyråer är bra på att synas på universitet och högskolor, vilket bidrar till att många juridikutbildade känner till dem. Det medför att bolagsjurister kan marknaden på ett helt annat sätt än till exempel vd:ar som köper affärsjuridik. För att skapa kännedom i denna och liknande målgrupper, handlar det om kommunikation såklart. Men det viktigaste är inte att kommunicera brett utifrån de tjänster som erbjuds idag. Då blir det trångt inom populära områden som M&A eller IT-startups. Advokatbyråerna behöver se vilka målgrupper de ska vara bäst för och sedan ta reda på deras behov av affärsjuridik och rådgivning. Därefter kan effektiv kommunikation öka kännedomen i “rätt” målgrupper.

Hur ser du på advokatbranschens framtid?

– Advokatbranschens framtid ser ljus ut! Advokatbyråerna är fantastiska på kundrelationer och tillhör marknadens bäst betalda konsulter av en stor anledning – de är oerhört kompetenta yrkesmänniskor. Branschens utmaningar handlar bland annat om digitaliseringen och vad det innebär för branschen, marknadskommunikation, att ta sitt varumärke och koncept in i framtiden, ökad jämställdhet och jämlikhet och utveckling av rollen till att bli en bredare affärsrådgivare.

Ylva Gnosse berättar att advokater upplevs som affärsrådgivare av sina kunder, medan de själva har en tendens att uppleva sig som juridiska experter. Båda delarna efterfrågas.

– Framtidens advokat inom affärsjuridik kommer att behöva agera mer som affärskonsult i ett bredare perspektiv, med juridiken som utgångspunkt. Det kommer att fortsatt vara mycket intressant att få vara del i denna spännande bransch framöver genom våra studier.

Text: Miriam Istner-Byman
08 420 030 68
miriam. istner-byman@realtidmedia.se