Pressmeddelande 190605

ATT UPPLEVAS SOM MODERN är viktigt enligt kunderna till Sveriges advokatbyråer verksamma inom affärsjuridik. Men endast hälften upplever att den egna byrån är modern, klienterna är tuffa i bedömningen av sina advokatbyråer. Det visar branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1100 relationer utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Analysföretaget Regi Research & Strategi har frågat köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna sedan 2008. Värden som modern i motsats till traditionell mäts bland annat och att upplevas som modern är viktigt.

– Värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt, säger Ylva Gnosse.

Morris Law var den advokatbyrå i studien som, totalt sett, upplevs som mest modern av sina kunder. Bland de stora advokatbyråerna ligger MAQS Advokatbyrå i topp som den mest moderna.

– Även om den nedåtgående trenden ser ut att vara bruten är värdena för ”modern” fortfarande låga i advokatbyråbranschen. Medelvärdet har totalt sett ökat från 49% år 2017 till 52% i årets studie och utvecklingen är främst tack vare de större advokatbyråerna, fortsätter Ylva Gnosse.

Innebörden i uttrycket modern handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering. Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen av att vara en modern advokatbyrå.

Martin Taranger, MP Morris Law

Morris Laws klienter tycker inte bara att advokatbyrån är modern. Vid prisutdelningen av Årets Advokatbyrå i januari mottog Morris Law Klienternas Hållbarhetspris (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning).

– Det här är givetvis jättekul även om vi bara är i början av vår resa. Skälet till att starta byrån för 5 år sedan var just att modernisera hela upplevelsen av kvalificerad affärsjuridik. Att utmana och förändra branschen är något vi är övertygade om gynnar båda våra kunder och medarbetare, säger Martin Taranger, VD Morris Law.

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i %):

  1. Morris Law (78%)
  2. MAQS Advokatbyrå (73%)
  3. Delphi (68%)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52%.

 

Om REGI och Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse, tel 0707802603 ylva.gnosse@regi.se