Branschstudien Årets Advokatbyrå 2015 har startat och Sveriges inköpare av affärsjuridiska tjänster får återigen möjligheten att utvärdera relationen med sin/sina advokatbyråer.

Undersökningen skickas ut per mail och kompletteras senare med telefonintervjuer. Deltagandet är anonymt.

Alla som deltar i studien bidrar till ökade insikter i klient/advokatbyrårelationen och i längden mer framgångsrika relationer. Deltagare får även en sammanställning över rådande branschtrender från Regi när studien är avslutad.

I studien undersöker Regi bland annat vad som är avgörande vid inköp av affärsjuridiska tjänster och identifierar utmaningar, trender och förändringar i branschen.
Regi hjälper även advokatbyråerna att stärka sina klientrelationer. Ett flertal av advokatbyråerna som är med i Årets Advokatbyrå tar del av sitt resultat för att få en bättre bild av hur deras klienter upplever att samarbetet fungerar.

Är du inköpare av affärsjuridiska tjänster och ännu inte mottagit ett mail med din personliga länk till studien är du välkommen att kontakta jonas.studeny@regi.se.