CEDERQUIST, DELPHI, LINDAHL, MAQS OCH SETTERWALLS NOMINERADE TILL ÅRETS STORA ADVOKATBYRÅ 2017

– ÅRETS VINNARE KORAS DEN 30 NOVEMBER PÅ BERNS I STOCKHOLM

Pressmeddelande. Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. I år arrangerar REGI Årets Advokatbyrå för 10nde året i rad och bland årets nominerade byråer finns även förra årets vinnare Delphi.

-Vi har genomfört 1250 intervjuer med köpare av affärsjuridik. Årets studie visar att kundnöjdheten är fortsatt hög, men att de nya kriterierna nivå av digitalisering och innovationsförmåga har förhållandevis låga betyg i paritet med prisvärdhet och byråpresentation. Däremot ser vi att kunderna efterfrågar en högre grad av digitalisering och att frågor inom Compliance har fått stort utrymme på köparnas agenda, säger Ylva Gnosse, ansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi.

Studien Årets Advokatbyrå har i år genomförts för 10nde året i rad. Totalt deltar 21 advokatbyråer i Sverige, alla verksamma inom affärsjuridik. Förutom fyra olika kategorier, baserade på advokatbyråernas storlek, ska Regi även dela ut specialpris i samband med tioårsjubileet (länk till eventet).

Det har skett mycket på tio år, inte minst när det gäller branschens utveckling. Nya mer specialiserade advokatbyråer vinner mark liksom andra leverantörer av affärsjuridik. Undersökningen visar dock att advokatbyråerna är en fortsatt stark och viktig huvudleverantör på marknaden. Hur och varför advokatbyråerna lyckas så väl i sina kundrelationer kommer specialpriset att handla om, säger Ylva Gnosse.

Nominerade advokatbyråer Årets Advokatbyrå 2017:

Advokatbyråer, kategori 25-99 mkr:

Lindskog Malmström
MarLaw
Moll Wendén

Advokatbyråer, kategori 100-199 mkr:

Foyen
Fylgia
Magnusson

Advokatbyråer, kategori 200+ mkr:

Cederquist
Delphi
Lindahl
MAQS Advokatbyrå
Setterwalls

Advokatbyråer – Stora Klientpriset:

Delphi
Lindahl
Linklaters
Mannheimer Swartling
Setterwalls

För mer information, kontakta gärna:

Ylva Gnosse, +46707802603, ylva.gnosse@regi.se
Sara Kallin, +46709225230, sara.kallin@regi.se