Realtid.se. När köparna av affärsjuridik uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av rankas Mannheimer Swartling och Vinge högst följt av Setterwalls och Lindahl. “Advokatbyråerna måste bli bättre på att kommunicera och anpassa sig till olika målgrupper” säger Ylva Gnosse, senior consultant på Regi, till Realtid.

När köparna av affärsjuridik får välja tre advokatbyråer på den svenska marknaden som de har mest positivt intryck av, rankas Mannheimer Swartling (43 procent) och Vinge (34 procent) en bra bit framför övriga advokatbyråer. Setterwalls (19 procent) och Lindahl (18 procent) krigar om tredjeplatsen. Övriga stora advokatbyråer får resultat som ligger under 10 procent avseende den totala rankingen.

Det visar Regis senaste branschstudie Image Watch där bland annat kännedom och positivt intryck mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

När det gäller miljonklienternas positiva intryck ser bilden något annorlunda ut. I denna grupp rankas Lindahl som nummer 3 (20 procent), tätt följd av Setterwalls (18 procent) och Cederquist (17 procent). Gapet mellan Mannheimer Swartling (48 procent) och övriga advokatbyråer är stort.

Mannheimer Swartling definitivt starkast inom M&A

När det gäller de enskilda verksamhetsområdena intar Mannheimer Swartling en särställning där hälften av marknaden (49 procent) har ett positivt intryck av advokatbyrån för området företagsöverlåtelser/förvärv. Vinge rankas som nummer 2 med 35 procent. Därefter följer Lindahl (10 procent) och delad fjärde plats för Gernandt & Danielsson och Setterwalls (9 procent).

Skillnaden är inte alls lika stor när det gäller Capital Markets eller Bank och Finans. Här ligger Vinge tätt bakom Mannheimer Swartling,med Cederquist rankad som god trea, väl före övriga byråer.

Lindahl, Delphi och Setterwalls har en bra position inom Marknad/IP/Medierätt. Av de områden som efterfrågats i studien Image Watch har Mannheimer Swartling och Vinge den svagaste ledningen (runt 20 procent) inom just detta område. Intressant är de byråer som kommer sedan och här rankas Lindahl som god 3:a (14 procent). Sedan följer Delphi och Setterwalls (11 procent), därefter MAQS, Cederquist (7 procent) och Bird & Bird (6 procent).

Internationella advokatbyråer rankas högre när det gäller köp av internationell juridik. Men även här intar Mannheimer Swartling (39 procent) och Vinge (24 procent) en ledande ställning. Sedan följer Baker McKenzie (12 procent), White & Case (10 procent) och DLA Piper (7 procent).

Ylva Gnosse, Senior Consultant på Regi kommenterar:

Hur kommer det sig att Mannheimer toppar varje lista?

– Mannheimer Swartling toppar listorna mycket i kraft av sin storlek. Dessutom är de bra på att vårda och utveckla sitt varumärke och rykte.

För att nå framgång behöver man bland annat arbeta med kommunikation och förmågan att se kundernas behov, menar Ylva Gnosse.

–  Av tradition har advokatbyråbranschen varit mycket återhållsam med att marknadsföra sig. Vi ser nu att fler advokatbyråer ser marknadskommunikation som en möjlighet. I takt med att fler aktörer kommunicerar tror vi på en “dominoeffekt”, där även denna advokatbranschen så småningom lägger marknadsbudgetar i nivå med liknande branscher, såsom managementkonsultbyråer och redovisningsbyråer. Många advokatbyråer har redan professionella marknadschefer på plats.

Hur ska advokatbyråer gå till väga för att öka kännedomen om vilka tjänster de erbjuder?

– De flesta advokatbyråer är bra på att synas på universitet och högskolor, vilket bidrar till att många juridikutbildade känner till dem. Det medför att bolagsjurister kan marknaden på ett helt annat sätt än till exempel vd:ar som köper affärsjuridik. För att skapa kännedom i denna och liknande målgrupper, handlar det om kommunikation såklart. Men det viktigaste är inte att kommunicera brett utifrån de tjänster som erbjuds idag. Då blir det trångt inom populära områden som M&A eller IT-startups. Advokatbyråerna behöver se vilka målgrupper de ska vara bäst för och sedan ta reda på deras behov av affärsjuridik och rådgivning. Därefter kan effektiv kommunikation öka kännedomen i “rätt” målgrupper.

Hur ser du på advokatbranschens framtid?

– Advokatbranschens framtid ser ljus ut! Advokatbyråerna är fantastiska på kundrelationer och tillhör marknadens bäst betalda konsulter av en stor anledning – de är oerhört kompetenta yrkesmänniskor. Branschens utmaningar handlar bland annat om digitaliseringen och vad det innebär för branschen, marknadskommunikation, att ta sitt varumärke och koncept in i framtiden, ökad jämställdhet och jämlikhet och utveckling av rollen till att bli en bredare affärsrådgivare.

Ylva Gnosse berättar att advokater upplevs som affärsrådgivare av sina kunder, medan de själva har en tendens att uppleva sig som juridiska experter. Båda delarna efterfrågas.

– Framtidens advokat inom affärsjuridik kommer att behöva agera mer som affärskonsult i ett bredare perspektiv, med juridiken som utgångspunkt. Det kommer att fortsatt vara mycket intressant att få vara del i denna spännande bransch framöver genom våra studier.

Text: Miriam Istner-Byman
08 420 030 68
miriam. istner-byman@realtidmedia.se