Årets branschstudie kommer att ge en mångfacetterad bild över hur konsultrollen för Sveriges affärsjurister ska se ut, enligt närmare 1100 klienter till Sveriges affärsjuridiska byråer. Samhällsansvaret kartläggs i årets undersökning, och vi delar ut ett särskilt pris med anledning av detta. Vi får också svar på vilken advokatbyrå som har nöjdast kunder, resultatet redovisas på ett event med tema “Framtidens konsult inom affärsjuridik” den 10 januari 2019. Läs mer här.

Det är den advokatbyrå som har nöjdast klienter utifrån ett genomsnittligt värde i Nöjd Klient Index som vinner Årets Advokatbyrå titeln 2018. Nöjd Klient Index mäts utifrån 14 kriterier som proaktivitet, affärsnytta, kunskap om kundens verksamhet med mera.

Årets Advokatbyrå 2018 kommer att delas ut i fem kategorier:

KLIENTERNAS HÅLLBARHETSPRIS
(Den advokatbyrå som får högst värden av sina klienter avseende ett aktivt hållbarhetsarbete)
Nominerade byråer: Delphi, Fylgia, Mannheimer Swartling, MAQS, Morris Law

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR
Nominerade byråer: Delphi, Hamilton, Lindahl, MAQS, Setterwalls

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR
Nominerade byråer: AG Advokat, Baker McKenzie, Fylgia 

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR
Nominerade byråer: Lindskog Malmström, Magnusson, MarLaw

STORA KLIENTPRISET
(Högst snittvärde i Nöjd Klient Index från klienter som köpt för 1 miljon eller mer av sin byrå)
Nominerade byråer: Delphi, Hamilton, Lindahl, Linklaters, Mannheimer Swartling

Läs mer om resultatet 2017 här.

Referenslistan 2018

För att komma med på referenslistan krävs minst 15 godkända klientbedömningar. Ju större advokatbyrå, desto fler bedömningar krävs.

Källor: Regis lista över Sveriges 500 största bolag och deras köpare av affärsjuridik samt advokatbyråers klientlistor.

AG Advokat

Baker McKenzie

Cederquist

Delphi

DLA Piper

Fylgia

Gernandt & Danielsson

Hamilton

Harvest

Lindahl

Lindskog Malmström

Linklaters

Magnusson

Mannheimer Swartling

MAQS

MarLaw

Morris Law

Roschier

Setterwalls

Wesslau Söderqvist / WSA

Vinge

Wistrand