För tredje året i rad utses Morris Law till Sveriges modernaste advokatbyrå i Regis branschstudie. “Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen” säger  Martin Taranger, vd för Morris Law. 

Att upplevas som modern är viktigt enligt kunderna till Sveriges affärsjuridiska advokatbyråer. Men endast hälften upplever att den egna byrån är verkligen är det. Resultatet framgår av branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1 100 relationer har utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu har påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Vad överraskade dig mest i studien?

– Att branschen fortfarande upplevs så pass traditionell av hälften av kunderna. Det finns flera advokatbyråer som inte alls upplevs som moderna av sina kunder, som har ett värde nära noll procent.

Vilken är din förklaring till att advokatbranschen inte anses modern?

– Branschen är fortfarande relativt sen när det gäller tekniska lösningar, modernt ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Ett starkt klientfokus har alltid funnits, men att utgå från kundens agenda fullt ut i samarbetet är fortfarande en utmaning för somliga.

Innebörden i uttrycket “modern” handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering.

Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen. “Modern” är också starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt.

Morris Law upplevs som den mest moderna advokatbyrån i studien.

Martin Taranger, MP Morris Law

Firman grundades i Göteborg för fem år sedan och finns sedan drygt två år även i Stockholm. Utvecklingen har gått snabbt, byrån har redan närmare 70 medarbetare. Martin Taranger, vd för Morris Law, förklarar framgången med ett starkt kundfokus och en platt organisation som värnar om företagskulturen.

– Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen och alla våra medarbetare har nog lockats av idéen att göra saker lite annorlunda. Juristbranschen är mycket traditionell, vilket gör det lätt att sticka ut.

På Morris Law är man övertygad om att juridiken kan göras mer lättbegriplig, förpackas mer kundvänligt och att olika former av betalningsmodeller passar olika slags aktörer och därför ska erbjudas. Till exempel erbjuds fasta betalningsmodeller för att skapa förutsebarhet.

Martin Taranger är en av de första vd:arna i juristbranschen som inte är advokat. Han är förvisso utbildad jurist, men har egentligen aldrig praktiserat juridik. Istället har han en lång karriär på den digitala utmanaren Collector Bank bakom sig och det tror han gör honom till en bra ledare med ett affärsfokuserat synsätt.

– Vi är ödmjuka inför det faktum att juridiken ingår som en pusselbit i den stora affären. Vi försöker därför vara ute hos våra kunder och verkligen förstå deras affärer, säger Martin Taranger.

Ylva Gnosse är övertygad om att en advokatbyrå som vill uppfattas som modern måste arbeta med följande: ett starkare fokus på klientens agenda, digital transformation på riktigt med syfte att skapa nytta och effekt både externt och internt samt satsningar på affärsutveckling och kommunikation. Ett hållbart ledarskap med jämlikhet på riktigt är också viktigt.

– Få byråer sticker ut idag med ett modernt och eget uttryck. Det är en sak att ha bra hållbarhetspolicies, ”prova på digitala verktyg” och uppfattas som “moderna”.  Men på längre sikt behöver advokatbyråerna leverera fullt ut på dessa parametrar. Det handlar om att gå från att några få entusiaster driver frågorna på byråerna till att alla ser till att skapa resultat.

Martin Taranger ser en skiftning i branschen.

– Det finns ett uppvaknande i branschen både vad gäller företagskultur och digitalisering. Man ska naturligtvis vara ödmjuk inför att olika aktörer har olika slags utmaningar när det kommer till att förändra sig, men jag tror att alla inser att de måste vara med på förändringsresan.

Vad händer hos er nu?

– Vi kommer fortsätta vår resa. Det gäller att utmana och förändra, eftersom vi är övertygade om att det gynnar både våra kunder och våra medarbetare. Vi kommer bland annat att satsa på att digitaliseradelar av våra tjänster. Det ska resultera i konkreta produkter som kunderna kan förstå och ha nytta av.

Om Regi och Årets Advokatbyrå

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i procent):

1. Morris Law (78 procent)

2. MAQS Advokatbyrå (73 procent)

3. Delphi (68 procent)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52 procent.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Artikelförfattare:

Miriam Istner-Byman

070 696 28 18