– Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling om utmärkelsen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå placeras återigen högst när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av.

Men gapet minskar och enligt Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, ligger utmaningen i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas.

För tredje året i rad tar Mannheimer Swartling ledningen när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av. Därefter kommer Vinge följt av Setterwalls.

Resultatet framkommer i Regis ImageWatch, en del av den årliga branschstudien Årets Advokatbyrå, som utvärderar Sveriges advokatbyråer inom affärsjuridik.

Nytt för i år är att Lindahl och Setterwalls har bytt plats och Setterwalls ligger därmed nu på tredje plats i flera viktiga delmålgrupper som bolags- och chefsjurister och de största kunderna som köper för över 2,5 miljoner kronor per år.

För Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, är det ingen överraskning att Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst.

–  Mannheimer Swartling har en unik image och position på marknaden, en kombination av prestige, byråstorlek och ett starkt varumärke.

Enligt Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, ligger en stor del av framgången i att byrån lockar till sig några av de bästa juristerna och att byrån aldrig satt upp något lönsamhetsmål utan har som mål att ”alltid leverera den absolut mest högkvalitativa rådgivningen”.

Men att gapet till andra byråer fortsätter att minska förvånar Ylva Gnosse.

– Sedan 2016 har skillnaden minskat med 10 procent, vilket i sammanhanget är rätt mycket. Anledningarna kan vara flera, men framförallt upplever vi att advokatbyråerna ökar sin kommunikation generellt och att omsättning och byråns storlek möjligen minskar i betydelse.

Vilka utmaningar har MSA framöver om de vill bibehålla sin placering?
– Marknadsledaren har en utmaning i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas. Det handlar om ett skifte i förnyelse, att inte ligga i tiden utan före tiden. Många av uppstickarna i branschen har tagit nya grepp och det kommer öka i betydelse för att skapa en positiv image, vara framgångsrik och rankas högt i marknaden för affärsjuridik.

Den stora utmaningen ligger i att bygga byråns varumärke på en marknad som traditionellt karakteriseras av personliga relationer och rekommendationer samt enskilda advokaters varumärken.

–Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. En av de viktigaste åtgärderna där är att effektivisera vårt arbetssätt ännu mer så att våra klienter känner att de får en än mer kostnadseffektiv rådgivning. Det senaste steget vi tagit här är etableringen av MSA Innovation Lab där vi lägger all vår digitala utveckling och innovation samt en inkubator för start-ups inom legal tech. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, som förklaring till byråns framgång.

Upplever du en tuffare konkurrens?
– Absolut. Det finns många väldigt duktiga advokatbyråer som konkurrerar med oss på daglig basis med det är något vi varmt välkomnar för det håller oss på tårna och påminner oss om att vi aldrig får känna oss nöjda. Som på alla marknader är konkurrens bra och det leder ju i slutändan till att Sveriges företag får ännu bättre och mer kostnadseffektiv rådgivning.

Hur har kommunikationslandskapet för advokatbyråer förändrats under de senaste åren?
–  Vårt intryck är att kommunikationen har ökat och fortsätter att öka. Det handlar verkligen om att kommunicera det som görs innanför väggarna och det byrån är bra på ur köparnas perspektiv. Kommunikationsbudgeten mot studenter har traditionellt varit hög, men satsningar mot en bredare målgrupp behöver också öka. Den yngre generationen köpare av affärsjuridik beter sig inte riktigt som den äldre. De har andra krav och värderingar och använder digitala medier och verktyg i större utsträckning, säger Ylva Gnosse.

–  Advokatbranschen är ju idag mycket mer synlig än för några år sedan och transparens är förstås alltid bra. Som advokat måste man ju dock alltid tänka på advokatsekretessen och sätta den före den eventuella viljan att få medial exponering. Vi på Mannheimer Swartling har dock en ganska restriktiv syn och vi vill inte försöka sola oss i glansen av våra klienters lyckade affärer. Vi arbetar därför inte aktivt för att nå ut, men om och när vi får frågor från media så försöker vi alltid vara tillmötesgående, säger Jan Dernestam.

Läs artikeln här (länk till Realtid.se)

Artikelförfattare: Miriam Istner-Byman