Stort grattis till vinnarna i Årets Advokatbyrå 2015! Har din byrå vunnit? Ladda ner knappen bredvid din kategori.

Advokatbyråer 25-99 mkr | EPS PNG
1 MarLaw
2 Moll Wendén
3 Kastell Advokatbyrå

Advokatbyråer 100-199 mkr | EPS PNG
1 Fylgia
2 Magnusson
3 White & Case

Advokatbyråer 200 mkr+ | EPS PNG
1 Delphi
2 Lindahl
3 Gernandt & Danielsson

Årets Advokatbyrå 2015 – Stora klientpriset | EPS PNG
(klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
1 Delphi
2 Lindahl
3 Mannheimer Swartling