Resultat

– Årets Advokatbyrå 2009

Lindahl hade de nöjdaste klienterna under år 2009! Jurister, VD:ar och CFO:s har utvärderat relationerna till sina advokatbyråer och givit sammanlagt 930 bedömningar, vilket gör undersökningen till den största branschstudien av advokatbyråer i Sverige.
Pristagarna har valts ut i två kategorier:

Årets Advokatbyrå

– bästa genomsnittliga betyget utifrån de 14 kriterier som ingår i Nöjd Klient Index.

Bästa Rådgivarna

– kundernas högsta betyg när det gäller advokaternas rådgivning till sina kunder. Detta kriterie är det som klienterna tycker att det är viktigast för advokatbyrån att vara bra på.
Vinnarna i de två kategorierna blev följande advokatbyråer:
Årets Advokatbyrå 2009 – Lindahl
Bästa Rådgivarna 2009 – Gernandt & Danielsson

Läs Affärsvärldens artikel om studien: “Lindahl Årets Advokatbyrå 2009″

(Regi redovisar endast topp 10, vilket innebär att vissa advokatbyråer är rankade men inte placerade bland de bolag som har de allra nöjdaste kunderna vid det aktuella mättillfället)

Resultatet från rankingen Årets Advokatbyrå 2009

Årets Advokatbyrå är den byrå som har sammanlagt bäst genomsnittsvärde på samtliga 14 kriterier i Nöjd Klient Index, både det som rör advokatbyrån generellt och det som rör den ansvarige advokaten. Det är viktigt att påpeka att resultaten mäter kundnöjdhet för var och en av byråerna. Det innebär att ingen hänsyn tas i sammanhanget till hur stor eller välkänd en byrå är, eller i övrigt har för position eller varumärke på marknaden, utan bara mäter hur nöjda kunderna är med respektive byrå.
Rankingen bygger på 930 respondentsvar från inköpare av affärsjuridiska tjänster. Många advokatbyråer har blivit bedömda, men endast de tjugo största har tillräckligt många respondentsvar för att kvalificera till vår referensgrupp. Endast advokatbyråer i referensgruppen ingår i rankingen. Regi har valt att endast redovisa de topprankade byråerna. Det innebär dock inte att övriga byråer inte har fått en placering. Följande byråer ingår i referensgruppen:

 • Baker & McKenzie
 • Bird & Bird
 • Cederquist
 • Delphi
 • DLA Nordic
 • Gernandt & Danielsson
 • Glimstedt
 • Gärde Wesslau
 • Hammarskiöld & Co
 • Hamilton
 • Lindahl
 • Linklaters
 • Magnusson
 • Mannheimer Swartling
 • MAQS Law Firm
 • Roschier
 • Setterwalls
 • Vinge
 • White & Case
 • Wistrand