Årets Advokatbyrå 2018: DUBBELVINST FÖR HAMILTON ADVOKATBYRÅ

MarLaw vinner sin kategori för fjärde året, Morris Law vinner klienternas hållbarhetspris. Vinnarna i Årets Advokatbyrån Hamilton vinner kategorin ”Advokatbyråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset” där miljonköparna av affärsjuridik givit sin syn på klientsamarbetet. Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law.

Det är för elfte året i rad som Regi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Årets studie omfattar närmare 1100 bedömningar och 22 advokatbyråer ingår i studien.

När köparna av affärsjuridik får bestämma vilken advokatbyrå som är bäst vinner Hamilton klassen ”Stora Advokatbyråer 200+ mkr”. Bland ”Advokatbyråer, 100-199 mkr” vinner advokatbyrån Fylgia för tredje gången. I kategorin ”Mindre Advokatbyråer” vinner MarLaw första priset, vilket byrån även gjort 2013, 2015, 2016 och 2017. För Hamilton blir det dubbelvinst i år. Hamilton och Lindahl har nämligen fått exakt samma betyg av sina storkunder, och delar därmed på första platsen om den prestigefulla utmärkelsen ”Stora Klientpriset”. Båda är nya på denna placering, förra året vann Linklaters denna utmärkelse.

Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law. Priset delas ut till den advokatbyrå som får högst sammanlagt värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare:

KLIENTERNAS HÅLLBARHETSPRIS (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.)

 1. Morris Law
 2. MAQS
 3. Mannheimer Swartling

STORA KLIENTPRISET (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)

 1. Hamilton och Lindahl
 2. Delphi

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR

 1. Hamilton
 2. Delphi
 3. Lindahl

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR

 1. Fylgia
 2. Baker McKenzie
 3. AG Advokat

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR

 1. MarLaw
 2. Magnusson och Lindskog Malmström

OM ÅRETS ADVOKATBYRÅ OCH REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium på Haymarket i Stockholm den 10 januari 2019. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Jurek Rekrytering & Bemanning och Stiftelsen Fakultetskurser. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

Regi är ett analys- och konsultföretag som sätter förbättringar i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research och analys ger vi goda råd som bidrar till löpande kvalitetssäkring och förbättring hos våra kunder i advokatbyråbranschen.