REGI UTSER VINNARE AV JUBILEUMSPRISET DÅ BRANSCHSTUDIEN ÅRETS ADVOKATBYRÅ FYLLER TIO ÅR.

Pressmeddelande. Det är för tionde året i rad som Regi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

– Vi firar tio års jubileum i år, och har med anledning av jubileet tagit fram trender för utvecklingen över tid. Nöjd Klient Index har utvecklats positivt, ända tills vi 2017 lade till de lågt betygsatta kriterierna innovativ förmåga och nivå på digitalisering. De områdena är helt klart inte advokatbyråernas styrka, säger Ylva Gnosse, affärsområdesansvarig för Årets Advokatbyrå på Regi.

Branschen har sedan studiens start blivit mycket bättre på visad förståelse och intresse för kundens marknad och verksamhet. Kriteriet kunskap om kundens marknad liksom proaktivitet visar de största ökningarna sedan studiens start för tio år sedan.

Det är för tionde året i rad som Regi Research & Strategi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar över 1250 bedömningar och 21 advokatbyråer ingår i studien.

– Vi har också granskat betygen för tio advokatbyråer som funnits med på referenslistan i nio år av tio möjliga. Här ser vi att de nominerade advokatbyråerna har genomgående höga snittbetyg i Nöjd Klient Index, säger Ylva Gnosse.

 

JUBILEUMSPRISET ÅRETS ADVOKATBYRÅ 10 ÅR – DE NOMINERADE:

(Högst medelvärde för Nöjd Klient Index sedan starten 2008. Tio advokatbyråer kvalificerade sig till Jubileumspriset varav fem nomineras. Dessa byråer har deltagit nio år av tio.)

Baker & McKenzie

Delphi

Lindahl

Mannheimer Swartling

Setterwalls

 

För mer information, vänligen kontakta:

ylva.gnosse@regi.se, 0707 802 603

sara.kallin@regi.se, 0709 225 230

OM REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Över 1250 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium på Berns i Stockholm den 30 november 2017. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Sharp Recruitment och Karnov Group. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.