Category Archives: Uncategorized

De är nominerade till Årets Advokatbyrå 2019

Cederquist, Delphi och Hamilton får flest nomineringar i årets upplaga av Regis stora bransch- och klientstudie Årets Advokatbyrå. Det är advokatbyråernas klienter som betygssätter relationen till sina samarbetspartners inom affärsjuridik via 13 kriterier i Nöjd Klient Index (NKI).

Sammanlagt 23 advokatbyråer är kvalificerade med minst 15 klientbedömningar och finns med på årets referenslista. Byråerna delas in i tre kategorier: stora, mellanstora och mindre advokatbyråer. Utöver priser i dessa kategorier delar Regi ut två andra utmärkelser i år: Den återkommande rankingen för nöjdast miljonklienter “Stora Klientpriset” för kunder som köper affärsjuridik för över en miljon per år samt Klienternas M&A pris till byråer med nöjdast transaktionsklienter.

Här är de nominerade advokatbyråerna:

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR

Crusner

Flood Herslow Holme

Magnusson

MarLaw

 

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR

AG Advokat

Foyen

 

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR

Cederquist

Delphi

Hamilton

Lindahl

Wistrand

Setterwalls

 

STORA KLIENTPRISET

AG Advokat

Cederquist

Delphi

Hamilton

Linklaters

 

KLIENTERNAS M&A-PRIS

Cederquist

Delphi

Hamilton

Morris Law

Setterwalls

Presskontakt: ylva.gnosse@regi.se tel 0707802603

Robert Skölfman ny vd på Regi

Grundaren Robert Skölfman går tillbaka till rollen som vd på Regi som ligger bakom branschstudier som Årets Byrå, Årets Advokatbyrå och IR Nordic Relations. Pia Grahn lämnar vd-posten efter tre år som vd, men blir kvar i företaget till mars 2020.

– Tiden på Regi har varit otroligt rolig och givande. Fantastiska projekt, fina kunder och partners och underbara medarbetare. Jag är också stolt och glad över att Regi och våra branschstudier mår bra och utvecklas fint. Tillsammans har vi gjort ett stort förändringsarbete, säger Pia Grahn.

Pia Grahn har själv valt att avsluta sin tjänst. Hon stannar till mars 2020 och slutför Regis största projekt Årets Byrå Sverige 2020 samt motsvarande studie i Finland, Vuoden Toimisto 2020.

– Pia Grahn har gjort väldigt fina insatser för Regi, inte minst med att sätta Årets Byrå på kartan i våra grannländer. För egen del ser jag fram emot att nu ta över stafettpinnen igen inför nästa år stora jubileumsfest. I februari 2020 firar vi 20-års jubileum med Årets Byrå på Berns ihop med Resumé, säger Robert Skölfman.

Robert Skölfman är tillbaka som vd för Regi från 1 november 2019. Han grundade Regi 1997 och startade samtidigt branschundersökningen IR Nordic Markets inom investor relations. År 2000 tillkom kommunikationsbranschens största branschstudie Årets Byrå.

Dagens industri: Advokater vill ha kortare arbetsdag – ser AI som en lösning

Digitaliseringen har nått advokatbyråerna och samtidigt ställs hårdare press på byråerna att förändra arbetsvillkoren.Det visar en ny undersökning från analysbolaget Regi.
Digitaliseringen har nått advokatbyråerna och samtidigt ställs hårdare press på byråerna att förändra arbetsvillkoren. Det visar en ny undersökning från analysbolaget Regi.

Affärsjuridiska advokatbyråer är inne i två skiften – digitaliseringen har nått branschen på riktigt och dessutom ställs hårdare krav på bättre arbetsförhållanden.

Detta går att utläsa från en undersökning gjord av analys- och rådgivningsbolaget Regi. I undersökningen svarade 200 delägare på 40 olika advokatbyråer på frågor om digital övergång, rekrytering, utmaningar och jämställdhet.

Störst problem identifierade de tillfrågade i rekryteringsprocessen, där 44 procent såg den som främsta utmaning inom de närmaste ett till två åren.

Stor arbetsbörda, sena kvällar och hård konkurrens är tre faktorer som spelar stor roll, menar Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi.

”Men det går att skönja en förändring i branschen. Det ser inte längre ut så att du som nybliven jurist måste pricka 60 timmars arbetsvecka regelbundet för att lyckas. Andra värden har fått ökad betydelse och byråerna är mer måna om att behålla sina talanger. Har man slagits för att få tag på de bästa måste man också lyckas få dem att stanna kvar”, säger Ylva Gnosse.

”Dessutom har branschen fått en mer diversifierad syn på rekrytering. Förutom att hitta de bästa talangerna tittar man också på ledaregenskaper och att bidra på andra plan än endast i klientärenden”, fortsätter hon.

I kampen om att behålla sina medarbetare ryms också den om att utveckla branschen på ett tekniskt plan. Enkäten visar att 32 procent av de tillfrågade såg det digitala arbetet som den främsta utmaningen och 51 procent bedömde att den byrå de arbetar på i dag lägger ganska mycket tid på digitaliseringsfrågor. Samtidigt svarade 24 procent att de inte visste vilka typer av system byrån överväger att skaffa eller utveckla för att underlätta det juridiska arbetet.

”Det har funnits en osäkerhet kring branschens digitalisering initialt och utvecklingen när det gäller framför allt AI-verktyg är fortfarande i sin linda”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln här.

Redaktör: SOPHIE WICHMANN

Realtid: Advokatbyråerna positiva till att icke-jurister inkluderas i styrelsen

Advokatbyråerna är positiva till att icke-jurister tar plats i deras ledning och styrelse. Det visar Regis partnerstudie. “Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna, även om det finns många bra exempel på drivna och duktiga managing partners”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi.

Delphi topprankas inom områdena IP/media/marknadsrätt och GDPR samt IT-rätt/digital transformation. Mannheimer Swartling toppar listorna för M&A och tvistelösning. Vinge fick högst betyg avseende jämställdhet och Morris Law placerades som etta avseende rimlig arbetsbelastning.

Det framgår av Regis Lednings- och Partnerstudie som nyligen har publicerats. I studien har partners och ledning delat med sig av sin bild av marknaden. Den egna advokatbyrån har inte varit valbar.

När delägare och ledning tillfrågas om vad som bör prioriteras inom hållbarhet framöver svarar de liksom klienterna att jämställdhetsfrågorna är viktigast.

Juristbranschen brottas med problemet att kvinnor lämnar yrket efter ett par år i yrket. De flesta advokatbyråer försöker lösa problemet i form av en organiserad dialog kring frågorna i kombination med ett fungerande regelverk för likabehandling. Mentorskap och aktivt coachande ligger högst på listan, därefter följer ”regler för jämställdhet, lika villkor” samt ”bra villkor kring familjebildande”. På frågan om hur högt advokatbyråerna prioriterar arbete för att förhindra kränkande särbehandling och sexuella trakasserier uppger nästan alla att en plan finns, men endast 47 procent menar att arbetet genomsyrar den dagliga verksamheten.

På frågan om icke-jurister bör ingå i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån ställer sig de allra flesta positiva.

– Att så många partners kan tänka sig att ta in icke-jurister för att stärka upp ledningen var verkligen positivt och nytänkande, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudie på Regi Research & Strategi.

Ylva Gnosse ser tendenser på att viljan att inkludera icke-jurister i ledningsgruppen och/eller styrelsen på byrån.

– Ett bra ledarskap behöver inte alltid komma från de egna delägarna även om det finns många goda exempel på drivna och duktiga managing partners.

När det gäller framtida delägarskap tror de flesta att olika former av ”true partnership” kommer att öka.– Det ligger i tiden att bygga byrå och varumärke samt att arbeta mer i team, vilket true partnership uppmuntrar i högre grad än till exempel ”Stockholmsmodellen”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln här.

Redaktör: Miriam Istner-Byman
070 696 28 18
miriam. istner-byman@realtidmedia.se

Realtid: Morris Law är Sveriges modernaste advokatbyrå

För tredje året i rad utses Morris Law till Sveriges modernaste advokatbyrå i Regis branschstudie. “Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen” säger  Martin Taranger, vd för Morris Law. 

Att upplevas som modern är viktigt enligt kunderna till Sveriges affärsjuridiska advokatbyråer. Men endast hälften upplever att den egna byrån är verkligen är det. Resultatet framgår av branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1 100 relationer har utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu har påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Vad överraskade dig mest i studien?

– Att branschen fortfarande upplevs så pass traditionell av hälften av kunderna. Det finns flera advokatbyråer som inte alls upplevs som moderna av sina kunder, som har ett värde nära noll procent.

Vilken är din förklaring till att advokatbranschen inte anses modern?

– Branschen är fortfarande relativt sen när det gäller tekniska lösningar, modernt ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Ett starkt klientfokus har alltid funnits, men att utgå från kundens agenda fullt ut i samarbetet är fortfarande en utmaning för somliga.

Innebörden i uttrycket “modern” handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering.

Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen. “Modern” är också starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt.

Morris Law upplevs som den mest moderna advokatbyrån i studien.

Martin Taranger, MP Morris Law

Firman grundades i Göteborg för fem år sedan och finns sedan drygt två år även i Stockholm. Utvecklingen har gått snabbt, byrån har redan närmare 70 medarbetare. Martin Taranger, vd för Morris Law, förklarar framgången med ett starkt kundfokus och en platt organisation som värnar om företagskulturen.

– Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen och alla våra medarbetare har nog lockats av idéen att göra saker lite annorlunda. Juristbranschen är mycket traditionell, vilket gör det lätt att sticka ut.

På Morris Law är man övertygad om att juridiken kan göras mer lättbegriplig, förpackas mer kundvänligt och att olika former av betalningsmodeller passar olika slags aktörer och därför ska erbjudas. Till exempel erbjuds fasta betalningsmodeller för att skapa förutsebarhet.

Martin Taranger är en av de första vd:arna i juristbranschen som inte är advokat. Han är förvisso utbildad jurist, men har egentligen aldrig praktiserat juridik. Istället har han en lång karriär på den digitala utmanaren Collector Bank bakom sig och det tror han gör honom till en bra ledare med ett affärsfokuserat synsätt.

– Vi är ödmjuka inför det faktum att juridiken ingår som en pusselbit i den stora affären. Vi försöker därför vara ute hos våra kunder och verkligen förstå deras affärer, säger Martin Taranger.

Ylva Gnosse är övertygad om att en advokatbyrå som vill uppfattas som modern måste arbeta med följande: ett starkare fokus på klientens agenda, digital transformation på riktigt med syfte att skapa nytta och effekt både externt och internt samt satsningar på affärsutveckling och kommunikation. Ett hållbart ledarskap med jämlikhet på riktigt är också viktigt.

– Få byråer sticker ut idag med ett modernt och eget uttryck. Det är en sak att ha bra hållbarhetspolicies, ”prova på digitala verktyg” och uppfattas som “moderna”.  Men på längre sikt behöver advokatbyråerna leverera fullt ut på dessa parametrar. Det handlar om att gå från att några få entusiaster driver frågorna på byråerna till att alla ser till att skapa resultat.

Martin Taranger ser en skiftning i branschen.

– Det finns ett uppvaknande i branschen både vad gäller företagskultur och digitalisering. Man ska naturligtvis vara ödmjuk inför att olika aktörer har olika slags utmaningar när det kommer till att förändra sig, men jag tror att alla inser att de måste vara med på förändringsresan.

Vad händer hos er nu?

– Vi kommer fortsätta vår resa. Det gäller att utmana och förändra, eftersom vi är övertygade om att det gynnar både våra kunder och våra medarbetare. Vi kommer bland annat att satsa på att digitaliseradelar av våra tjänster. Det ska resultera i konkreta produkter som kunderna kan förstå och ha nytta av.

Om Regi och Årets Advokatbyrå

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i procent):

1. Morris Law (78 procent)

2. MAQS Advokatbyrå (73 procent)

3. Delphi (68 procent)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52 procent.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Artikelförfattare:

Miriam Istner-Byman

070 696 28 18