Category Archives: Uncategorized

Realtid.se: Är din byrå nominerad till Årets Advokatbyrå?

Årets advokatbyrå delas ut i fem kategorier – bland annat en ny utmärkelse som rör advokatbyråns ansvarstagande inom frågor som jämställdhet, mångfald och “balans i livet”. Realtid har listan över nominerade.

Den 10 januari kommer Årets Advokatbyrå att utses av Regi Reserch & Strategi, för elfte året i rad. Närmare 1 100 klienter till Sveriges affärsjuridiska byråer har fått säga sitt om hur konsultrollen för Sveriges affärsjurister ska se ut.

Det är den advokatbyrå som har nöjdast klienter utifrån ett genomsnittligt värde i Nöjd Klient Index som vinner titeln Årets Advokatbyrå 2018. Nöjd Klient Index mäts utifrån 14 kriterier som proaktivitet, affärsnytta, kunskap om kundens verksamhet med mera.

Redan nu avslöjas nomineringarna i fem kategorier där även samhällsansvaret kartläggs som ny utmärkelse i årets undersökning:

Klienternas hållbarhetspris
(Den advokatbyrå som får högst värden av sina klienter avseende ett aktivt hållbarhetsarbete)
Nominerade byråer: Delphi, Fylgia, Mannheimer Swartling, MAQS, Morris Law

Årets Advokatbyrå (Omsättning 200+ miljoner kronor)
Nominerade byråer: Delphi, Hamilton, Lindahl, MAQS, Setterwalls

Årrets Advokatbyrå (Omsättning 100–199 miljoner kronor)
Nominerade byråer: AG Advokat, Baker McKenzie, Fylgia

Årets Advokatbyrå (Omsättning 25–99 miljoner kronor)
Nominerade byråer: Lindskog Malmström, Magnusson, MarLaw

Stora klientpriset
(Högst snittvärde i Nöjd Klient Index från klienter som köpt för 1 miljon kronor eller mer av sin byrå)
Nominerade byråer: Delphi, Hamilton, Lindahl, Linklaters, Mannheimer Swartling

Läs hela artikeln på Realtid.se (länk).

Artikelförfattare:

Sara Johansson
08 420 030 73

Dagens industri: Nischbyråer utmanar

Ökad specialisering och ny teknik förändrar branschen. “Det har varit ovanligt många splittringar under året. Orsakerna kan vara att delägare har olika agendor och mål. En del vill styra med mer kortsiktiga ekonomiska intressen och en annan grupp vill se långsiktighet och investera större summor i verksamheten, som i digitala verktyg och i varumärket generellt”, säger Ylva Gnosse, analys och konsultföretaget Regi. Artikeln finns på sidan 46 i dagens pappersupplaga, den 13 november 2018.

Event 180918 LegalTek.nu i Malmö. Regi om klienternas syn på branschens digitalisering

Sveriges affärsjuridiska advokatbyråer står inför ett teknikskifte utan motsvarighet i dess historia. Nu digitaliseras juridiken och investeringarna i Legal Tech borde öka. Men är det så? Vad säger advokatbyråernas kunder? Regi gästar LegalTek.nu:s event på Foo café i Malmö den 18/9 kl 17.30.

– Drivkrafterna bakom inköp av legal tech är många – en viktig faktor är kundernas påtryckningar, menar Ylva Gnosse från Regi Research & Strategi som ger sin syn på marknaden för affärsjuridik och hur Legal Tech påverkar branschens struktur och försäljning. Ylva presenterar också resultat från branschstudien där kunderna till Sveriges advokatbyråer ger sin syn på samarbetet, utmaningarna och framtiden. Heta frågor såsom digitalisering, ledarskapsfrågor och Legal Techs inverkan diskuteras.

Seminariet är kostnadsfritt och pågår från 17.30-19.30 ca. Varmt välkomna!

Anmäl dig och dina kollegor här.

Advokatbyråernas samhällsansvar i fokus

Årets Advokatbyrå 2018 – Sveriges största branschstudie har startat: Årets studie mäter klienternas syn på advokatbyråernas samhällsansvar

Årets branschstudie kommer att ge en mångfacetterad bild över hur konsultrollen för Sveriges affärsjurister ska se ut enligt klienterna. Utöver frågorna om jämställdhet, mångfald, balans i livet mm ger studien svar på kundnöjdhet utifrån 14 kriterier, bytesbenägenhet, digitalisering, innovationskraft samt vad som är viktigast för advokatbyrån att prioritera.

Förra året inkom 1250 svar från köpare av affärsjuridik till Sveriges advokatbyråer. Studien är den största och mest omfattande i sitt slag. Resultaten sammanfattas i en branschrapport och redovisas på ett event. Då koras även Årets Advokatbyrå 2018.

Nya frågeställningar för i år är bland annat följande:

  • Vilka kompetenser värdesätter kunderna hos en advokat utöver juridiken?
  • Hur viktig är advokatbyråns digitalisering för kunderna?
  • Kundernas syn på advokatbyråns ansvarstagande inom jämställdhetsfrågor, mångfald samt ”balans i livet”

Särskilt den sista frågan är efterfrågad av advokatbyråerna själva, som önskar en utvärdering av de egna klienterna avseende upplevt ansvarstagande i dessa frågor.

“Regis studie tar också tempen på framtiden genom frågor som mäter klienternas affärsutmaningar och behov inom juridik på 1-2 års sikt. Framtidsperspektivet och nu samhällsansvaret är särskilt viktigt för advokatbyråerna och vi kommer att kunna förutspå vad advokatbyråerna bör prioritera framöver,” berättar Sara Kallin och Ylva Gnosse, ansvariga för Årets Advokatbyrå på analysföretaget Regi Research & Strategi.

Läs mer om studien här.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå 2017 finns här.

Om Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Kunder till advokatbyråer ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs av analysföretaget Regi. Regi har bidragit till advokatbyråers affärsutveckling sedan 2008.

Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse, tel 0707802603 ylva.gnosse@regi.se

Realtid.se: “Modernitet är mer än den senaste tekniken”

För advokatbyråernas kunder vinner modernitet över tradition – i alla lägen. Men vad innebär det att vara modern? Realtid frågade Ylva Gnosse, branschexpert inom affärsjuridik.

Hon känner branschen bättre än byråerna själva. 2008 var Ylva Gnosse var med och startade Regis branschstudie Årets Advokatbyrå för affärsjuridiska byråer. Sedan dess är hon fast. Det har blivit en tid som marknads- och affärsutvecklingschef på Bird & Bird, och flera byråer har velat rekrytera henne, men Ylva Gnosse trivs i konsultens mer oberoende roll.

Sedan 2014 – när Ylva Gnosse kom tillbaka till Regi på heltid – har företaget mer än fördubblat antalet kunder inom affärsjuridiska byråer. Branschstudien har uppdaterats och Regi har bestämt sig för att bli branschexpert på kundnöjdhet och framtid, för att kunna fungera som byråernas priviligerade rådgivare.

– Det har fungerat, konstaterar Ylva Gnosse nöjt.

Bara under våren har hon och kollegan Sara Kallin träffat ett femtiotal affärsjuridiska byråer för att prata kundnöjdhet och framtid. Ingenting är så spännande som att lära känna en bransch på djupet, tycker hon:

– Det finns något som är så otroligt fascinerande med detta stora undersökningsmaterial, som ger facit över vilka drivkrafter som finns på marknaden, inte bara för den enskilda advokatbyrån utan på övergripande nivå. Totalt 1250 kundbedömningar är unikt!

– Den här fascinationen håller mig kvar i branschen. Jag får en wow-känsla varje gång, det finns så många viktiga faktorer i relationen mellan klient och advokatbyrå man inte visste hade betydelse!

Hennes engagemang är inte att ta miste på. När Ylva Gnosse får frågor om utvecklingen på marknaden för affärsjuridik, vilka byråer som växer, vad kunderna efterfrågar och vilka drivkrafter som för närvarande driver utvecklingen, flödar det av iakttagelser och reflektioner.

Det finns alltid ett ny aspekt att belysa och nya frågor att ställa sig. För det här samtalet står modernitet i fokus. Vad är det? Och var finns det?

Begreppet modern är som ett prisma som består av många olika fasetter, slår Ylva Gnosse fast. Frågan är vilka fasetter som är viktigast för kunderna. När Regi frågar kunderna vad de upplever som modernt har följande faktorer utkristalliserat sig:

  • Modern teknik
  • Generationsväxlat, ungt synsätt
  • Att man kan den senaste juridiken – modern kompetens
  • Kunskap om kundens marknad och bransch

De två punkter där branschen har förbättrat sig mest under de tio år som studien har pågått är kunskap om kundens marknad samt proaktivitet.

– Det är helt omodernt att komma till ett kundmöte och inte vara påläst, säger Ylva Gnosse med emfas:

– Jag skulle vilja säga att här har kundernas krav och förväntningar utvecklats. Förr i tiden accepterade man att juristen förvisso kunde sin juridik men inte diskuterade vad kundens affärsnytta var med den juridiska hjälpen. Man jobbade sällan med risk- eller scenarioanalys utan var stelare i sin approach. Nu förstår man att kundperspektivet är allt och att det inte spelar någon roll vad man ger för råd om inte råden är användbara för kunden.

Statistiken bevisar att modernitet i alla lägen är en fördel. Hur modern en advokatbyrå upplevs vara av kunderna, mäts på en skala där modern är ena ytterligheten och traditionell den andra.

– När vi tar extremvärdena på skalan och kombinerar dem med andra parametrar i studien så finns det inget positivt värde som förstärks av att en byrå upplevs som traditionell. Att vara modern är däremot förknippat med bra värden, som exempelvis låg bytesbenägenhet.

Men är det inte många advokatbyråer som fortfarande marknadsför sig med ett traditionellt tilltal och formspråk?

– Jag håller inte med faktiskt. Jag har träffat de flesta affärsjuridiska byråerna på marknaden och jag tycker att allt fler ser allt mer moderna ut. De har satsat på design utifrån ett mer modernt perspektiv. Ekpaneler, kristallkronor och stora mossiga bibliotek är på väg ut.

Hur kontoret ser ut är dock bara en del av prisman. Om man uppfattas som modern i övrigt, spelar första intrycket, det vill säga utseendet på kontoret inte så stor roll, menar Ylva Gnosse.

– Det tycker jag är väldigt viktigt att bära med sig. Om kunden upptäcker att här finns det digitala plattformar, att byråmedarbetarna använder modern teknik och – viktigast av allt – att de upplevs som moderna, det vill säga har koll på juridiken, kan kundens bransch och vet allt om vilken typ av utmaningar kunden står inför, så är det bra mycket mer avgörande för upplevelsen av modernitet än om man har ekpaneler i entrén eller inte.

Vill man förstärka intrycket av att vara en modern byrå är det klart att modern design hjälper till, nyanserar Ylva Gnosse, men det som är viktigast för kunderna är ändå bra och effektiv rådgivning.

Däremot är det ett problem för branschen att kunderna ligger steget före när det gäller modernisering. Under de tio år som Regi har genomfört den återkommande branschstudien för affärsjuridiska byråer har byråerna generellt sett tappat i upplevd modernitet:

– Det har blivit svårare och svårare att uppfattas som modern. Kundföretagen har drabbats av och utnyttjat digitaliseringen mycket mycket snabbare än advokatbyråerna har gjort, säger Ylva Gnosse.

Det hjälper alltså inte att allt fler byråer nu faktiskt implementerar AI-verktyg och har skaffat sig en mer modern image?

– Det är förvisso bra att en del advokatbyråer nu integrerar AI och andra digitala verktyg. Men kunderna ligger steget före – ett stort steg före.

Advokatbranschen har vaknat sent, men den har vaknat, konstaterar Ylva Gnosse. Drivkrafterna är flera: kundernas krav, utmanare i branschen och förändrade värderingar.

Utmanarna finns naturligtvis även utanför branschen:

– Advokatbyråernas egna konsulter använder exempelvis digitala verktyg. Revisionsbyråerna och andra konsulter inom närliggande branscher påverkar naturligtvis advokatbyråerna, säger Ylva Gnosse.

Den advokatbyrå som lyckas bäst med sin modernisering, kanske framför allt kopplat till digitalisering och AI-verktyg, kommer att plocka marknadsandelar. Men ledarskapet kommer också att bli avgörande:

– För att agera som ett modernt konsultbolag behöver man utveckla ledarskapet. Jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för det. Det handlar om maktfördelning, kultur, en fungerande struktur struktur där alla agerar för en gemensam vision och varumärke.

Advokatbyråerna behöver investera klokt i digitala verktyg, men också i kompetens: utveckla sin egen kompetens samt ta in rätt kompetens utifrån. Bland annat behöver byråerna utbilda sina jurister i affärsutveckling och sälj, menar Ylva Gnosse.

Personalfrågorna är över huvud taget en stor utmaning:

– Det verkar som att marknaden har blivit mer turbulent, advokatbyråerna konkurrerar om färre duktiga jurister som vill jobba på byrå. I den här miljön blir det än viktigare att driva byrån på ett modernt sätt med tydliga mål och visioner, säger Ylva Gnosse och understryker vikten av det strategiska ledarskapet.

Nu när många advokatbyråer faktiskt blivit mer digitala så handlar det om att ta klivet till att bli en modern konsultverksamhet:

– Den som tar steget från att vara den breda husadvokaten som har sitt eget företag i företaget till en högre grad av specialisering på en byrå som drivs som en modern konsultverksamhet, den kommer att vinna kampen.

Inte bara kampen om titeln mest moderna byrå, men också kampen om kunderna och medarbetarna.

Fakta Årets Advokatbyrå

Branschstudien Årets Advokatbyrå för affärsjuridiska byråer görs årligen sedan 2008. Årets studie startade i augusti 2018.
För att kvalificera sig krävs minst 25 miljoner i omsättning och minst 15 kundbedömningar, ju större byrå desto fler kundbedömningar krävs.
De största behöver minst 50 kundbedömningar för att få en rankning i studien.

Modernitet:
Små byråer upplevs generellt settsom mer moderna än stora

Byråer med som sticker ut: 
Morris Law – Göteborgsbyrån som uppfattas som mest modern, bland samtliga byråer. Byrån har extern vd som betonar vikten av en stark företagskultur
Delphi – Modernast bland större byråer, duktig på det digitala och på sociala medier
Magnussons Advokatbyrå – Modernast bland mellanstora byråer. Kvinnlig extern vd
Marlaw – starkt specialiserad, tongivande kvinnliga delägare
MAQS – driver den populära förhandlingspodden

Utmanare som ej ingår i studien pga ej advokatbyråer: 
Fondia
Synch
Sharp
Cookie Advisors
Tryggaavtal.se
Avtal24.se
Lawline.se

Och även revisionsbyråerna, särskilt EY Law