Category Archives: Uncategorized

Realtid: “Vi får aldrig luta oss tillbaka”

– Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling om utmärkelsen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå placeras återigen högst när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av.

Men gapet minskar och enligt Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, ligger utmaningen i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas.

För tredje året i rad tar Mannheimer Swartling ledningen när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av. Därefter kommer Vinge följt av Setterwalls.

Resultatet framkommer i Regis ImageWatch, en del av den årliga branschstudien Årets Advokatbyrå, som utvärderar Sveriges advokatbyråer inom affärsjuridik.

Nytt för i år är att Lindahl och Setterwalls har bytt plats och Setterwalls ligger därmed nu på tredje plats i flera viktiga delmålgrupper som bolags- och chefsjurister och de största kunderna som köper för över 2,5 miljoner kronor per år.

För Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, är det ingen överraskning att Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst.

–  Mannheimer Swartling har en unik image och position på marknaden, en kombination av prestige, byråstorlek och ett starkt varumärke.

Enligt Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, ligger en stor del av framgången i att byrån lockar till sig några av de bästa juristerna och att byrån aldrig satt upp något lönsamhetsmål utan har som mål att ”alltid leverera den absolut mest högkvalitativa rådgivningen”.

Men att gapet till andra byråer fortsätter att minska förvånar Ylva Gnosse.

– Sedan 2016 har skillnaden minskat med 10 procent, vilket i sammanhanget är rätt mycket. Anledningarna kan vara flera, men framförallt upplever vi att advokatbyråerna ökar sin kommunikation generellt och att omsättning och byråns storlek möjligen minskar i betydelse.

Vilka utmaningar har MSA framöver om de vill bibehålla sin placering?
– Marknadsledaren har en utmaning i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas. Det handlar om ett skifte i förnyelse, att inte ligga i tiden utan före tiden. Många av uppstickarna i branschen har tagit nya grepp och det kommer öka i betydelse för att skapa en positiv image, vara framgångsrik och rankas högt i marknaden för affärsjuridik.

Den stora utmaningen ligger i att bygga byråns varumärke på en marknad som traditionellt karakteriseras av personliga relationer och rekommendationer samt enskilda advokaters varumärken.

–Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. En av de viktigaste åtgärderna där är att effektivisera vårt arbetssätt ännu mer så att våra klienter känner att de får en än mer kostnadseffektiv rådgivning. Det senaste steget vi tagit här är etableringen av MSA Innovation Lab där vi lägger all vår digitala utveckling och innovation samt en inkubator för start-ups inom legal tech. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, som förklaring till byråns framgång.

Upplever du en tuffare konkurrens?
– Absolut. Det finns många väldigt duktiga advokatbyråer som konkurrerar med oss på daglig basis med det är något vi varmt välkomnar för det håller oss på tårna och påminner oss om att vi aldrig får känna oss nöjda. Som på alla marknader är konkurrens bra och det leder ju i slutändan till att Sveriges företag får ännu bättre och mer kostnadseffektiv rådgivning.

Hur har kommunikationslandskapet för advokatbyråer förändrats under de senaste åren?
–  Vårt intryck är att kommunikationen har ökat och fortsätter att öka. Det handlar verkligen om att kommunicera det som görs innanför väggarna och det byrån är bra på ur köparnas perspektiv. Kommunikationsbudgeten mot studenter har traditionellt varit hög, men satsningar mot en bredare målgrupp behöver också öka. Den yngre generationen köpare av affärsjuridik beter sig inte riktigt som den äldre. De har andra krav och värderingar och använder digitala medier och verktyg i större utsträckning, säger Ylva Gnosse.

–  Advokatbranschen är ju idag mycket mer synlig än för några år sedan och transparens är förstås alltid bra. Som advokat måste man ju dock alltid tänka på advokatsekretessen och sätta den före den eventuella viljan att få medial exponering. Vi på Mannheimer Swartling har dock en ganska restriktiv syn och vi vill inte försöka sola oss i glansen av våra klienters lyckade affärer. Vi arbetar därför inte aktivt för att nå ut, men om och när vi får frågor från media så försöker vi alltid vara tillmötesgående, säger Jan Dernestam.

Läs artikeln här (länk till Realtid.se)

Artikelförfattare: Miriam Istner-Byman

Dagens industri: Årets advokatbyrå har fått konkurrens: ”Kartan ritas om”

Advokatbyrån Mannheimer Swartlings affärsjurister imponerar mest på potentiella kunder, visar en ny undersökning. Men i en ny genre hamnar favoriterna långt ned.

”Det är jätteroligt att få köparnas förtroende, eftersom konkurrensen på marknaden är så hård”, säger Jan Dernestam, vd för Mannheimer Swartling.

Det är tredje året i rad som Mannheimer Swartling blir vald till Årets advokatbyrå i branschstudien Image Watch som analysföretaget Regi har gjort för elfte året i rad. Men konkurrensen har hårdnat.

De som har svarat är 500 företag som varje år köper tjänster inom affärsjuridik för minst 100.000 kronor – och de får inte rösta på den byrå som de själva anlitar.

Nytt för i år var att köparna även fick värdera vilka byråer som ger mest positivt intryck när det gäller it-rätt och digital transformation. Där hamnar Mannheimer Swartling bara på en femte plats.

”Det är väldigt intressant, tycker vi. Köparna av affärsjuridik tror att de kan få bättre hjälp hos Delphi kring it-rätt och digital transformation än hos någon annan stor byrå”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi.

”Det betyder att kartan för den traditionella marknaden av affärsjuridik ritas om när det kommer upp nya områden och nya byråer. Den digitala transformationen har haft betydelse även i advokatbyrå-branschen för vilka byråer man har mest positivt intryck av.”

Mannheimer Swartling, följt av advokatbyrån Vinge, har en fortsatt stark position bland landets advokatbyråer. Men andra stora advokatbyråer stiger i popularitet och avståndet till de två största minskar för varje år, konstaterar Ylva Gnosse.

”Som trenden ser ut statistiskt, kommer gapet mellan de två största byråerna och andra stora advokatbyråer att minska.”

Hon ser även en annan trend inom affärsjuridiken, nämligen att man kan komma långt med specialisering.

”Kunderna väljer advokatbyråer utifrån branschkunskap, specialisering rankas högt”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln på di.se (betallänk)

Artikelförfattare: Camilla Pålsson

Årets Advokatbyrå 2018: DUBBELVINST FÖR HAMILTON ADVOKATBYRÅ

MarLaw vinner sin kategori för fjärde året, Morris Law vinner klienternas hållbarhetspris.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå är utsedda för 11:e året. Advokatbyrån Hamilton vinner kategorin ”Advokatbyråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset” där miljonköparna av affärsjuridik givit sin syn på klientsamarbetet. Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law.

Det är för elfte året i rad som Regi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Årets studie omfattar närmare 1100 bedömningar och 22 advokatbyråer ingår i studien.

-Vi mäter årligen klientnöjdheten bland landets advokatbyråer, specialiserade på affärsjuridik. Utgångspunkten är vårt Nöjd Klient Index, som består av 14 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och innovativ förmåga. Riktigt nöjda klienter är resultatet av ett långsiktigt och metodiskt arbete. Det visar årets resultat där några advokatbyråer topprankas upprepade gånger, säger Ylva Gnosse, ansvarig för studien Årets Advokatbyrå på Regi.

När köparna av affärsjuridik får bestämma vilken advokatbyrå som är bäst vinner Hamilton klassen ”Stora Advokatbyråer 200+ mkr”. Bland ”Advokatbyråer, 100-199 mkr” vinner advokatbyrån Fylgia för tredje gången. I kategorin ”Mindre Advokatbyråer” vinner MarLaw första priset, vilket byrån även gjort 2013, 2015, 2016 och 2017.

För Hamilton blir det dubbelvinst i år. Hamilton och Lindahl har nämligen fått exakt samma betyg av sina storkunder, och delar därmed på första platsen om den prestigefulla utmärkelsen ”Stora Klientpriset”. Båda är nya på denna placering, förra året vann Linklaters denna utmärkelse.

Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law. Priset delas ut till den advokatbyrå som får högst sammanlagt värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.

-Det finns ett stort engagemang bland klienterna för hållbarhetsfrågor, särskilt jämställdhet. Framtidens advokatbyrå har inte bara en policy på hemsidan, utan arbetar aktivt med dessa frågor. Det har skett en uppväxling sedan #metoo och #medvilkenrätt. Klienterna har länge själva arbetat med dessa frågor internt, och nu ökar kravställningen på konsulterna, säger Ylva Gnosse.

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare:

KLIENTERNAS HÅLLBARHETSPRIS (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.)

 1. Morris Law
 2. MAQS
 3. Mannheimer Swartling

STORA KLIENTPRISET (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)

 1. Hamilton och Lindahl
 2. Delphi

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR

 1. Hamilton
 2. Delphi
 3. Lindahl

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR

 1. Fylgia
 2. Baker McKenzie
 3. AG Advokat

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR

 1. MarLaw
 2. Magnusson och Lindskog Malmström

 

KONTAKTPERSONER REGI

Ylva Gnosse, ylva.gnosse@regi.se, tel 0707 802 603

Sara Kallin, sara.kallin@regi.se, tel 0709 225 230

OM ÅRETS ADVOKATBYRÅ OCH REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium på Haymarket i Stockholm den 10 januari 2019. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Jurek Rekrytering & Bemanning och Stiftelsen Fakultetskurser. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

Regi är ett analys- och konsultföretag som sätter förbättringar i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research och analys ger vi goda råd som bidrar till löpande kvalitetssäkring och förbättring hos våra kunder i advokatbyråbranschen.

 

Dubbel vinst för Hamilton advokatbyrå


Morris Law vinner Klienternas hållbarhetspris


Lindahl delad etta – Stora Klientpriset


Fylgia vinner Årets advokatbyrå 100-199 mkr


MarLaw vinner kategorin 25-99 mkr för femte gången

Realtid.se: Bubblare och veteraner slåss om fem titlar

I morgon avslöjas vinnarna av utmärkelsen Årets Advokatbyrå. Sammanlagt fem titlar delas ut och tre till fem byråer är nominerade i varje kategori.

För elfte året i rad har börsbolaganalysföretaget Regi genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Årets studie omfattar närmare 1 100 bedömningar och 22 advokatbyråer ingår i studien. Undersökningen mäter årligen klientnöjdheten med hjälp av Regis Nöjd Klient Index, som består av 14 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och innovativ förmåga.

– Riktigt nöjda klienter är resultatet av ett långsiktigt och metodiskt arbete. Det visar årets resultat där några advokatbyråer topprankas upprepade gånger, säger Ylva Gnosse, ansvarig för studien Årets Advokatbyrå på Regi.

Vid ett lunchevent i morgon delar Regi ut priset för årets advokatbyrå, baserat på resultatet av studien. Ett åttiotal gäster väntas, varav över 60 kommer från advokatbyråer och resten är klienter, influencers, media och andra med intresse för advokatbranschen.

Vilka trender ser du i årets nomineringar?

– Det är svårt att peka på en tydlig trend eftersom vår studie fångar hela marknaden. Det är en mix av gamla byråer och nya byråer och av tidigare vinnare och bubblare.

Årets specialpris är Klienternas Hållbarhetspris, som delas ut till den byrå som har fått högst betyg av klienterna när det gäller hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.

– Det intressanta med klienternas hållbarhetspris är att där tävlar alla byråer i alla storlekskategorier om samma pris.

Ylva Gnosse hyllar advokatbyråernas klienter, som genom seriösa svar, ofta kompletterade med utförliga kommentarer, gör det möjligt att varje år ta tempen på advokatbranschen.

– Vi skulle inte kunna göra den här studien utan klienterna. Och köparna av affärsjuridik är verkligen engagerade klienter, säger Ylva Gnosse.

Nominerade 2018:

KLIENTERNAS HÅLLBARHETSPRIS
Delphi
Fylgia
Mannheimer Swartling
MAQS
Morris Law

STORA KLIENTPRISET (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)
Delphi
Hamilton
Lindahl
Linklaters
Mannheimer Swartling

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR
Delphi
Hamilton
Lindahl
MAQS
Setterwalls

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR
AG Advokat
Baker McKenzie
Fylgia

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR
Lindskog Malmström
Magnusson
MarLaw

Länk till realtid.se och artikeln.

Skribent: Rakel Lennartsson
08-420 030 74

Realtid.se: Bristande jämställdhet – en dealbreaker för kunderna

Jämställdhet är den viktigaste aspekten på advokatbyråernas samhällsansvar, tycker kunderna. För många köpare av affärsjuridik har jämställdhet avgörande betydelse.

Ingen bransch har så hög kundnöjdhet som advokatbyråerna, slår Ylva Gnosse fast, branschexpert och ansvarig för Regis stora kundstudie inom affärsjuridik.

– Det här är en oerhört klientfokuserad bransch med riktigt höga betyg i kundnöjdhet, som dessutom ökat i jämförelse med förra året, säger hon.

Det innebär att köparna av affärsjuridik även kan ha en avgörande påverkan på hur branschen utvecklas framöver, affärsmässigt men också i frågor om samhällsansvar. Här ligger kundernas önskemål långt före branschens leverans, visar Regis branschstudie inom affärsjuridik som i år valt att fokusera på advokatbyråernas samhällsansvar.

Resultatet visar att advokatbranschen gör alldeles för lite, alternativt är för dålig på att kommunicera vad den gör.

Resultatet i korthet:

 • Kunderna ser inte mycket tecken till samhällsansvar.
 • Jämställdhet är den viktigaste hållbarhetsfrågan för kunderna.
 • Krav på samhällsansvar, inklusive jämställdhet, är högre bland de största kunderna.
 • Yngre köpare prioriterar jämställdhet högre än äldre.

22 advokatbyråer ingår i undersökningen och det är alltså deras kunder som svarar på frågor om hur de uppfattar byråerna. Studien mäter således inte vad byråerna faktiskt gör, utan vad kunderna uppfattar att de gör.

Trots att kunderna får vägledning genom flervalsalternativ, svarar nästa hälften att de inte vet vad advokatbyråerna gör på hållbarhetsområdet.

48 procent av kunderna vet inte vad deras advokatbyrå gör för att ta sitt samhällsansvar. 13 procent av kunderna svarar att deras advokatbyrå inte gör något av de listade alternativen, nämligen: hållbar utveckling/miljö, mångfald, rimlig arbetsbelastning, uttalat samhällsansvar, jämställdhet.

Bara en fjärdedel, 25 procent, svarar att deras advokatbyråer tar ett uttalat samhällsansvar.

Den punkt där advokatbyråerna ändå lyckats sätta visst avtryck är jämställdhet: 34 procent av kunderna ser att deras byrå arbetar med jämställdhet.

Även om Regis undersökning visar att advokatbyråerna ligger långt efter på hållbarhetsområdet, där inte bara miljö utan även frågor kring samhällsansvar och mångfald/jämställdhet ingår, så har de ändå gjort något rätt. Jämställdhet är nämligen den aspekt som kunderna tycker är viktigast.

45 procent av kunderna svarar att jämställdhet har betydelse för deras fortsatta samarbete med sin advokatbyrå. För bolags- och chefsjurister (stora bolag) är denna fråga ännu viktigare: 56 procent av dessa  svarar att jämställdhet är av betydelse för det fortsatta samarbetet.

De största köparna av affärsjuridik, det vill säga de som köper för mer än fem miljoner kronor om året, tillmäter jämställdhet ett större värde än de mindre.

De stora kunderna ligger steget före, eftersom de har haft frågan på dagordningen längre, pådrivet av exempelvis de statliga bolagens krav på hållbarhetsrapportering eller hot om kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser.

Sedan förra året har även de största privata bolagen lagkrav på sig att hållbarhetsrapportera.

Syns samma mönster bland advokatbyråerna, att de stora ligger före de mindre?
– Nej, det finns inget sådant mönster, utan det finns stora byråer där kunderna upplever att inget händer och små byråer som i kundernas ögon har fokus på värdegrund, hållbarhet, jämställdhet med mera.

Regis undersökningen mäter både perception och evaluation, det vill säga vad kunderna upplever att advokatbyråerna gör och hur kunderna ser på vad byråerna borde göra.

Diskrepansen är stor mellan de två, berättar Ylva Gnosse. Det kan bero på att advokatbyråerna inte arbetar med frågorna, eller att arbetet sker bakom kulisserna, men inte kommuniceras genom exempelvis pressmeddelanden eller direkt till kunderna.

– Ett tips kan vara att informera klienterna kort på seminarier, eller i samband med byråpresentationer och på kundmöten. För det finns en risk att många byråer är jätteduktiga, men missar att berätta om det, säger Ylva Gnosse.

Vad kan man dra för slutsatser av resultaten?
– Mot bakgrund av att advokatbranschen har så starkt klientfokus kan man förvänta sig att kundernas svar kommer att påverka branschen. Förhoppningsvis fungerar studien som en väckarklocka för branschen och ger en skjuts åt de här viktiga frågorna, säger Ylva Gnosse.

Att frågorna ställdes just i år är dels en effekt av förra årets #metoo-upprop där advokatbranschen hade ett eget upprop #medvilkenrätt, dels ett resultat av att många byråer uttryckligen önskat sig en temperaturmätning på detta område.

Nu är det upp till bevis, för att travestera uppföljaren till #medvilkenrätt. Bristande jämställdhet kan bli en dealbreaker, visar resultatet i Regis branschstudie Årets advokatbyrå 2018.

Fakta Årets advokatbyrå

Undersökningen är en årlig klient- och branschstudie.
Den genomlyser närmare 1100 kundrelationer.
Årets undersökningen genomfördes under augusti till oktober 2018.
22 byråer kvalificerade sig till referensgruppen.

Artikelförfattare:
Rakel Lennartsson
08-420 030 74

https://www.realtid.se/bristande-jamstalldhet-en-dealbreaker-kunderna