Category Archives: Uncategorized

Realtid: Morris Law är Sveriges modernaste advokatbyrå

För tredje året i rad utses Morris Law till Sveriges modernaste advokatbyrå i Regis branschstudie. “Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen” säger  Martin Taranger, vd för Morris Law. 

Att upplevas som modern är viktigt enligt kunderna till Sveriges affärsjuridiska advokatbyråer. Men endast hälften upplever att den egna byrån är verkligen är det. Resultatet framgår av branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1 100 relationer har utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu har påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Vad överraskade dig mest i studien?

– Att branschen fortfarande upplevs så pass traditionell av hälften av kunderna. Det finns flera advokatbyråer som inte alls upplevs som moderna av sina kunder, som har ett värde nära noll procent.

Vilken är din förklaring till att advokatbranschen inte anses modern?

– Branschen är fortfarande relativt sen när det gäller tekniska lösningar, modernt ledarskap, hållbarhet och kommunikation. Ett starkt klientfokus har alltid funnits, men att utgå från kundens agenda fullt ut i samarbetet är fortfarande en utmaning för somliga.

Innebörden i uttrycket “modern” handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering.

Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen. “Modern” är också starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt.

Morris Law upplevs som den mest moderna advokatbyrån i studien.

Martin Taranger, MP Morris Law

Firman grundades i Göteborg för fem år sedan och finns sedan drygt två år även i Stockholm. Utvecklingen har gått snabbt, byrån har redan närmare 70 medarbetare. Martin Taranger, vd för Morris Law, förklarar framgången med ett starkt kundfokus och en platt organisation som värnar om företagskulturen.

– Eftersom vi är en relativt ny spelare i branschen är det inte så mycket som sitter i väggarna. Det finns utrymme att utmana gamla strukturer i branschen och alla våra medarbetare har nog lockats av idéen att göra saker lite annorlunda. Juristbranschen är mycket traditionell, vilket gör det lätt att sticka ut.

På Morris Law är man övertygad om att juridiken kan göras mer lättbegriplig, förpackas mer kundvänligt och att olika former av betalningsmodeller passar olika slags aktörer och därför ska erbjudas. Till exempel erbjuds fasta betalningsmodeller för att skapa förutsebarhet.

Martin Taranger är en av de första vd:arna i juristbranschen som inte är advokat. Han är förvisso utbildad jurist, men har egentligen aldrig praktiserat juridik. Istället har han en lång karriär på den digitala utmanaren Collector Bank bakom sig och det tror han gör honom till en bra ledare med ett affärsfokuserat synsätt.

– Vi är ödmjuka inför det faktum att juridiken ingår som en pusselbit i den stora affären. Vi försöker därför vara ute hos våra kunder och verkligen förstå deras affärer, säger Martin Taranger.

Ylva Gnosse är övertygad om att en advokatbyrå som vill uppfattas som modern måste arbeta med följande: ett starkare fokus på klientens agenda, digital transformation på riktigt med syfte att skapa nytta och effekt både externt och internt samt satsningar på affärsutveckling och kommunikation. Ett hållbart ledarskap med jämlikhet på riktigt är också viktigt.

– Få byråer sticker ut idag med ett modernt och eget uttryck. Det är en sak att ha bra hållbarhetspolicies, ”prova på digitala verktyg” och uppfattas som “moderna”.  Men på längre sikt behöver advokatbyråerna leverera fullt ut på dessa parametrar. Det handlar om att gå från att några få entusiaster driver frågorna på byråerna till att alla ser till att skapa resultat.

Martin Taranger ser en skiftning i branschen.

– Det finns ett uppvaknande i branschen både vad gäller företagskultur och digitalisering. Man ska naturligtvis vara ödmjuk inför att olika aktörer har olika slags utmaningar när det kommer till att förändra sig, men jag tror att alla inser att de måste vara med på förändringsresan.

Vad händer hos er nu?

– Vi kommer fortsätta vår resa. Det gäller att utmana och förändra, eftersom vi är övertygade om att det gynnar både våra kunder och våra medarbetare. Vi kommer bland annat att satsa på att digitaliseradelar av våra tjänster. Det ska resultera i konkreta produkter som kunderna kan förstå och ha nytta av.

Om Regi och Årets Advokatbyrå

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i procent):

1. Morris Law (78 procent)

2. MAQS Advokatbyrå (73 procent)

3. Delphi (68 procent)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52 procent.

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi.

Artikelförfattare:

Miriam Istner-Byman

070 696 28 18

Årets Advokatbyrå: Morris Law modernaste byrån för tredje året

Pressmeddelande 190605

ATT UPPLEVAS SOM MODERN är viktigt enligt kunderna till Sveriges advokatbyråer verksamma inom affärsjuridik. Men endast hälften upplever att den egna byrån är modern, klienterna är tuffa i bedömningen av sina advokatbyråer. Det visar branschstudien Årets Advokatbyrå där närmare 1100 relationer utvärderats.

– Det är uppenbart att branschen nu påbörjat flera åtgärder som kommer att leda till en modernisering, främst inom digitala verktyg. Ändå behöver utvecklingen accelerera om vi ser till klienternas kommentarer, säger Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyråstudien på Regi Research & Strategi.

Analysföretaget Regi Research & Strategi har frågat köpare av affärsjuridik om vad som är viktigt i relationen till advokatbyråerna sedan 2008. Värden som modern i motsats till traditionell mäts bland annat och att upplevas som modern är viktigt.

– Värdet modern är starkt kopplat till låg bytesbenägenhet och generellt högre värden i kundnöjdhet. Motsatsen, att upplevas som en traditionell advokatbyrå, är negativt enligt studien och ger ett större missnöje generellt, säger Ylva Gnosse.

Morris Law var den advokatbyrå i studien som, totalt sett, upplevs som mest modern av sina kunder. Bland de stora advokatbyråerna ligger MAQS Advokatbyrå i topp som den mest moderna.

– Även om den nedåtgående trenden ser ut att vara bruten är värdena för ”modern” fortfarande låga i advokatbyråbranschen. Medelvärdet har totalt sett ökat från 49% år 2017 till 52% i årets studie och utvecklingen är främst tack vare de större advokatbyråerna, fortsätter Ylva Gnosse.

Innebörden i uttrycket modern handlar inte bara om teknikutveckling och digitalisering. Nytänkande, att ta ett tydligt samhällsansvar, särskilt avseende jämställdhet, ett ungt förhållningssätt, flexibilitet och att vara påläst om kundens bransch och verksamhet är andra nycklar till upplevelsen av att vara en modern advokatbyrå.

Martin Taranger, MP Morris Law

Morris Laws klienter tycker inte bara att advokatbyrån är modern. Vid prisutdelningen av Årets Advokatbyrå i januari mottog Morris Law Klienternas Hållbarhetspris (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning).

– Det här är givetvis jättekul även om vi bara är i början av vår resa. Skälet till att starta byrån för 5 år sedan var just att modernisera hela upplevelsen av kvalificerad affärsjuridik. Att utmana och förändra branschen är något vi är övertygade om gynnar båda våra kunder och medarbetare, säger Martin Taranger, VD Morris Law.

Lista över Sveriges mest moderna advokatbyråer (andel klienter som upplever att advokatbyrån är modern i %):

 1. Morris Law (78%)
 2. MAQS Advokatbyrå (73%)
 3. Delphi (68%)

Medelvärdet för alla 22 rankade advokatbyråer är 52%.

 

Om REGI och Årets Advokatbyrå

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium. Läs mer på aretsadvokatbyra.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Gnosse, tel 0707802603 ylva.gnosse@regi.se

Realtid: “Vi får aldrig luta oss tillbaka”

– Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling om utmärkelsen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå placeras återigen högst när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av.

Men gapet minskar och enligt Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, ligger utmaningen i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas.

För tredje året i rad tar Mannheimer Swartling ledningen när köpare av affärsjuridik (som inte är kunder till byrån idag) uppger vilka advokatbyråer som de har mest positivt intryck av. Därefter kommer Vinge följt av Setterwalls.

Resultatet framkommer i Regis ImageWatch, en del av den årliga branschstudien Årets Advokatbyrå, som utvärderar Sveriges advokatbyråer inom affärsjuridik.

Nytt för i år är att Lindahl och Setterwalls har bytt plats och Setterwalls ligger därmed nu på tredje plats i flera viktiga delmålgrupper som bolags- och chefsjurister och de största kunderna som köper för över 2,5 miljoner kronor per år.

För Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi, är det ingen överraskning att Mannheimer Swartling och Vinge rankas högst.

–  Mannheimer Swartling har en unik image och position på marknaden, en kombination av prestige, byråstorlek och ett starkt varumärke.

Enligt Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, ligger en stor del av framgången i att byrån lockar till sig några av de bästa juristerna och att byrån aldrig satt upp något lönsamhetsmål utan har som mål att ”alltid leverera den absolut mest högkvalitativa rådgivningen”.

Men att gapet till andra byråer fortsätter att minska förvånar Ylva Gnosse.

– Sedan 2016 har skillnaden minskat med 10 procent, vilket i sammanhanget är rätt mycket. Anledningarna kan vara flera, men framförallt upplever vi att advokatbyråerna ökar sin kommunikation generellt och att omsättning och byråns storlek möjligen minskar i betydelse.

Vilka utmaningar har MSA framöver om de vill bibehålla sin placering?
– Marknadsledaren har en utmaning i att både behålla sin goda image och samtidigt utvecklas. Det handlar om ett skifte i förnyelse, att inte ligga i tiden utan före tiden. Många av uppstickarna i branschen har tagit nya grepp och det kommer öka i betydelse för att skapa en positiv image, vara framgångsrik och rankas högt i marknaden för affärsjuridik.

Den stora utmaningen ligger i att bygga byråns varumärke på en marknad som traditionellt karakteriseras av personliga relationer och rekommendationer samt enskilda advokaters varumärken.

–Vi får förstås aldrig luta oss tillbaka och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden fokusera på att utveckla Mannheimer Swartling till att bli ännu bättre. En av de viktigaste åtgärderna där är att effektivisera vårt arbetssätt ännu mer så att våra klienter känner att de får en än mer kostnadseffektiv rådgivning. Det senaste steget vi tagit här är etableringen av MSA Innovation Lab där vi lägger all vår digitala utveckling och innovation samt en inkubator för start-ups inom legal tech. Det säger Jan Dernestam, vd på Mannheimer Swartling, som förklaring till byråns framgång.

Upplever du en tuffare konkurrens?
– Absolut. Det finns många väldigt duktiga advokatbyråer som konkurrerar med oss på daglig basis med det är något vi varmt välkomnar för det håller oss på tårna och påminner oss om att vi aldrig får känna oss nöjda. Som på alla marknader är konkurrens bra och det leder ju i slutändan till att Sveriges företag får ännu bättre och mer kostnadseffektiv rådgivning.

Hur har kommunikationslandskapet för advokatbyråer förändrats under de senaste åren?
–  Vårt intryck är att kommunikationen har ökat och fortsätter att öka. Det handlar verkligen om att kommunicera det som görs innanför väggarna och det byrån är bra på ur köparnas perspektiv. Kommunikationsbudgeten mot studenter har traditionellt varit hög, men satsningar mot en bredare målgrupp behöver också öka. Den yngre generationen köpare av affärsjuridik beter sig inte riktigt som den äldre. De har andra krav och värderingar och använder digitala medier och verktyg i större utsträckning, säger Ylva Gnosse.

–  Advokatbranschen är ju idag mycket mer synlig än för några år sedan och transparens är förstås alltid bra. Som advokat måste man ju dock alltid tänka på advokatsekretessen och sätta den före den eventuella viljan att få medial exponering. Vi på Mannheimer Swartling har dock en ganska restriktiv syn och vi vill inte försöka sola oss i glansen av våra klienters lyckade affärer. Vi arbetar därför inte aktivt för att nå ut, men om och när vi får frågor från media så försöker vi alltid vara tillmötesgående, säger Jan Dernestam.

Läs artikeln här (länk till Realtid.se)

Artikelförfattare: Miriam Istner-Byman

Dagens industri: Årets advokatbyrå har fått konkurrens: ”Kartan ritas om”

Advokatbyrån Mannheimer Swartlings affärsjurister imponerar mest på potentiella kunder, visar en ny undersökning. Men i en ny genre hamnar favoriterna långt ned.

”Det är jätteroligt att få köparnas förtroende, eftersom konkurrensen på marknaden är så hård”, säger Jan Dernestam, vd för Mannheimer Swartling.

Det är tredje året i rad som Mannheimer Swartling blir vald till Årets advokatbyrå i branschstudien Image Watch som analysföretaget Regi har gjort för elfte året i rad. Men konkurrensen har hårdnat.

De som har svarat är 500 företag som varje år köper tjänster inom affärsjuridik för minst 100.000 kronor – och de får inte rösta på den byrå som de själva anlitar.

Nytt för i år var att köparna även fick värdera vilka byråer som ger mest positivt intryck när det gäller it-rätt och digital transformation. Där hamnar Mannheimer Swartling bara på en femte plats.

”Det är väldigt intressant, tycker vi. Köparna av affärsjuridik tror att de kan få bättre hjälp hos Delphi kring it-rätt och digital transformation än hos någon annan stor byrå”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi Research & Strategi.

”Det betyder att kartan för den traditionella marknaden av affärsjuridik ritas om när det kommer upp nya områden och nya byråer. Den digitala transformationen har haft betydelse även i advokatbyrå-branschen för vilka byråer man har mest positivt intryck av.”

Mannheimer Swartling, följt av advokatbyrån Vinge, har en fortsatt stark position bland landets advokatbyråer. Men andra stora advokatbyråer stiger i popularitet och avståndet till de två största minskar för varje år, konstaterar Ylva Gnosse.

”Som trenden ser ut statistiskt, kommer gapet mellan de två största byråerna och andra stora advokatbyråer att minska.”

Hon ser även en annan trend inom affärsjuridiken, nämligen att man kan komma långt med specialisering.

”Kunderna väljer advokatbyråer utifrån branschkunskap, specialisering rankas högt”, säger Ylva Gnosse.

Läs hela artikeln på di.se (betallänk)

Artikelförfattare: Camilla Pålsson

Årets Advokatbyrå 2018: DUBBELVINST FÖR HAMILTON ADVOKATBYRÅ

MarLaw vinner sin kategori för fjärde året, Morris Law vinner klienternas hållbarhetspris.

Vinnarna i Årets Advokatbyrå är utsedda för 11:e året. Advokatbyrån Hamilton vinner kategorin ”Advokatbyråer 200+ mkr” och delar även första platsen med Lindahl i klassen ”Stora klientpriset” där miljonköparna av affärsjuridik givit sin syn på klientsamarbetet. Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law.

Det är för elfte året i rad som Regi har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Årets studie omfattar närmare 1100 bedömningar och 22 advokatbyråer ingår i studien.

-Vi mäter årligen klientnöjdheten bland landets advokatbyråer, specialiserade på affärsjuridik. Utgångspunkten är vårt Nöjd Klient Index, som består av 14 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och innovativ förmåga. Riktigt nöjda klienter är resultatet av ett långsiktigt och metodiskt arbete. Det visar årets resultat där några advokatbyråer topprankas upprepade gånger, säger Ylva Gnosse, ansvarig för studien Årets Advokatbyrå på Regi.

När köparna av affärsjuridik får bestämma vilken advokatbyrå som är bäst vinner Hamilton klassen ”Stora Advokatbyråer 200+ mkr”. Bland ”Advokatbyråer, 100-199 mkr” vinner advokatbyrån Fylgia för tredje gången. I kategorin ”Mindre Advokatbyråer” vinner MarLaw första priset, vilket byrån även gjort 2013, 2015, 2016 och 2017.

För Hamilton blir det dubbelvinst i år. Hamilton och Lindahl har nämligen fått exakt samma betyg av sina storkunder, och delar därmed på första platsen om den prestigefulla utmärkelsen ”Stora Klientpriset”. Båda är nya på denna placering, förra året vann Linklaters denna utmärkelse.

Specialpriset ”Klienternas Hållbarhetspris” går till Morris Law. Priset delas ut till den advokatbyrå som får högst sammanlagt värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.

-Det finns ett stort engagemang bland klienterna för hållbarhetsfrågor, särskilt jämställdhet. Framtidens advokatbyrå har inte bara en policy på hemsidan, utan arbetar aktivt med dessa frågor. Det har skett en uppväxling sedan #metoo och #medvilkenrätt. Klienterna har länge själva arbetat med dessa frågor internt, och nu ökar kravställningen på konsulterna, säger Ylva Gnosse.

Sveriges nöjdaste klienter har utsett följande advokatbyråer till vinnare:

KLIENTERNAS HÅLLBARHETSPRIS (Sammanlagt högst värde av sina klienter avseende policy för hållbar utveckling, uttalat samhällsansvar, jämställdhet, ökad mångfald och rimlig intern arbetsbelastning.)

 1. Morris Law
 2. MAQS
 3. Mannheimer Swartling

STORA KLIENTPRISET (Klienter som köpt för 1 miljon eller mer specifikt av sin byrå)

 1. Hamilton och Lindahl
 2. Delphi

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 200+ MKR

 1. Hamilton
 2. Delphi
 3. Lindahl

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 100–199 MKR

 1. Fylgia
 2. Baker McKenzie
 3. AG Advokat

ÅRETS ADVOKATBYRÅ 25–99 MKR

 1. MarLaw
 2. Magnusson och Lindskog Malmström

 

KONTAKTPERSONER REGI

Ylva Gnosse, ylva.gnosse@regi.se, tel 0707 802 603

Sara Kallin, sara.kallin@regi.se, tel 0709 225 230

OM ÅRETS ADVOKATBYRÅ OCH REGI:

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. Närmare 1100 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och svarar på frågor om framtiden. Branschstudien genomförs årligen av analysföretaget Regi. Vinnarna koras vid ett årligt event och kunskapsseminarium på Haymarket i Stockholm den 10 januari 2019. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Jurek Rekrytering & Bemanning och Stiftelsen Fakultetskurser. Läs mer på aretsadvokatbyra.se. Utöver Årets Advokatbyrå, genomför Regi även Årets Byrå och IR Nordic Markets.

Regi är ett analys- och konsultföretag som sätter förbättringar i fokus inom utvalda branscher. Baserat på djup insikt från research och analys ger vi goda råd som bidrar till löpande kvalitetssäkring och förbättring hos våra kunder i advokatbyråbranschen.

 

Dubbel vinst för Hamilton advokatbyrå


Morris Law vinner Klienternas hållbarhetspris


Lindahl delad etta – Stora Klientpriset


Fylgia vinner Årets advokatbyrå 100-199 mkr


MarLaw vinner kategorin 25-99 mkr för femte gången